Stephan Wetzels
Denken en Zijn

Verzet en verdediging tegen Permission Machine. Deel III: Afronding en schikking

Print Friendly, PDF & Email

Deel III: Afronding en schikking

Dit derde artikel is het slotstuk van de artikelen die ik heb gewijd aan Permission Machine (nu: Visual Rights Group) en de wijze waarop zij als bedrijf jacht maken op mensen die veelal per ongeluk veelal waardeloze foto’s gebruiken die veelal niets toevoegen aan de betreffende website. Aangezien het echter juridisch mogelijk is hier geld aan te verdienen, wordt daar uiteraard misbruik van gemaakt. Dat is nu eenmaal hoe de wereld werkt. Voor het moment.

Ik ben ervan overtuigd dat de netto schade door deze praktijken voor fotografen vele malen groter is dan het geld wat er aan overgehouden wordt. Denk alleen al aan imagoschade. Je zult maar Rob Engelaar zijn en je committeren aan deze manier van geld verdienen door blind je rechten over te dragen aan het ANP. Dan ben je wat mij betreft afgeschreven als kritische, serieuze fotograaf.

En maar jammeren! ‘Diefstal is diefstal! Een laffe en absurd stupide redenering die nergens op slaat, omdat diefstal intentionaliteit veronderstelt. Het is een bewust begaan. Diefstal heeft het oogmerk om zich iets wederrechtelijk toe te eigenen. Maar Rob vindt het ook diefstal als iemand een omgevallen blikje bonen per abuis in zijn tas aantreft. ‘Hang er maar 340,- aan voor straf! Had hij zijn tas bij de kassa maar moeten controleren!’, schreeuwt Rob het uit van plezier. Want geheel toevallig pakt hij zo nog wat centjes mee, voor een blik waardeloze bonen. Dat is de wereld waarin Rob Engelaar en consorten willen leven. 1984. Nou ik nog in geen 1984 jaren.

Ik ben er eveneens van overtuigd dat deze manier van geld verdienen een relatief kort leven is beschoren. Ik heb in de voorgaande verhandeling (deel II) een uitvoerige verdediging gepresenteerd waarbij ik de nadruk heb gelegd op de morele kant, meer dan de juridische. Onderstaand lezen we het antwoord op deze lange verhandeling. Daarop volgt mijn laatste antwoord. Hierop is geen enkele reactie meer gekomen.

Let echter op: als ze je hebben moeten, ga nooit zonder meer akkoord met het voorstel, maar doe een ‘redelijk’ tegenvoorstel als je geen juridische procedure wil.

De kern van mijn antwoord laat niets te raden over, en het is spijtig dat Permission Machine nagelaten heeft hierop te antwoorden. Maar goed, ook dat is de wereld en toont veel van de achterliggende manier van werken. Deze spreekt voor zich en daar hoeven dus ook geen nadere woorden aan vuil te worden gemaakt. Er is natuurlijk nog een algemene moraal van het verhaal: wees alert en gebruik altijd afbeeldingen die vrij zijn van iedere vorm van copyright.

Helaas was ik mij al van deze moraal bewust en daarom is het des te tragisch dat het zelfs dan mis kan gaan, door een wet die deze ruimte helaas biedt. Hoe meer verzet en opstand er komt, hoe eerder een correctie plaats zal vinden op deze manier van geld verdienen. Kom ook in verzet, deel en publiceer erover!

_______________________________________________________________

Ik begin allereerst met het integrale antwoord van G. op mijn schrijven (zie deel II):

Geachte heer Wetzels,

Hartelijk dank voor Uw opnieuw uitgebreid bericht.

U zal het me niet kwalijk nemen dat ik niet opnieuw inga op de inhoudelijk/juridische kant van onze discussie; allicht zullen we het nooit eens worden, maar dat hoeft in se ook niet om niettemin tot een akkoord te komen.

Ik noteer Uw 2 voorstellen tot regeling; jammer genoeg kunnen wij niet akkoord gaan om het dossier te laten vallen in ruil voor een storting aan een goed doel, niet omdat ik goede doelen geen warm hart toedraag, maar omdat wij nu eenmaal onze engagementen hebben t.o.v. onze opdrachtgevers. Ik kan U wel verzekeren dat een veel groter bedrag dan hetgeen U vernoemt naar het agentschap gaat, dat op haar beurt het geld gebruikt om de fotografen een billijke vergoeding te geven voor hun werk. En daar gaat het ons beiden toch om, denk ik.

Gelet op Uw bereidheid om de zaak alsnog in der minne te regelen, zijn wij bereid U volgende coulance inzake toe te staan. 

Teneinde tot een vergelijk te komen, zijn wij akkoord om de vergoeding voor de foto te verminderen, door het tarief dat – overeenkomstig de tarieven van Stichting Foto Anoniem – van toepassing is m.b.t. de gebruiksduur van de foto, met 2 niveau’s te verminderen (‘Tot een half jaar’ wordt dan derhalve ‘Tot één maand’).

De afrekening zou zich dan voordoen als volgt:

  • Economische waarde conform tarieven Stichting Foto Anoniem                  € 160,00
  • Kosten opsporing + werkzaamheden Permission Machine                            € 67,50
  • Kosten werkzaamheden ANP                                                                         € 22,50

Totaal                                                                                                                        € 250,00

Dit komt neer op een vermindering van € 90,00.    

Dit voorstel is geldig indien de betaling binnen de 7 dagen vanaf heden wordt voldaan.  
  
Zo niet, zien wij ons genoodzaakt om het dossier op termijn te hervatten aan het oorspronkelijke tarief.    

Omdat dit een schikkingsvoorstel is, wordt er geen factuur opgemaakt. Dit omdat schikkingsvoorstellen vreemd zijn van btw, indien gewenst stellen wij na ontvangst van de betaling een schadenota op voor de administratie.    

Zodra we de betaling hebben ontvangen en verwerkt, sluiten we het dossier. Uiteraard zal het ANP desgevallend afzien van elke verdere rechtsmaatregel.

Wij zien Uw standpunt inzake graag tegemoet.
 
Dit schrijven wordt U gericht onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis.

Met vriendelijke groeten,

Legal Department |

ANP bv – Permission Machine bvba
www.anp.nl
Prinses Beatrixlaan 582 | 2595 BM Den Haag  
070 41 41 105  | permission@anp.nl

_______________________________________________________________

Mijn slotwoord:

Geachte heer G.,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Ik kan me niet voorstellen dat u mijn gehele voorstel goed gelezen of begrepen heeft als ik uw tegenvoorstel zie. En dat u inhoudelijk niet meer reageert, daar heb ik alle begrip voor, er viel ook niet meer zo heel veel aan toe te voegen denk ik, zeker niet wat betreft de morele kant van de zaak.

Hoe dat ook allemaal zij, ik zal zorgen dat iemand € 250,- aan u overmaakt op rekening NL93 KRED 0633 0159 38 o.v.v. IN457368. Daarmee wordt voldaan aan iemands innige wens ‘te schikken’ met betrekking tot, zoals ik uitvoerig uiteen heb gezet, een volkomen nutteloze en waardeloze afbeelding. Het bespaart ons allebei tijd; dat is mijn enige reden om dat geld over te laten maken. Een perverse prikkel, waarop iemand vast klaarkomt nu.

Maar dat is toch nog niet alles. Aangezien ik afgelopen weken een intens medelijden heb ontwikkeld met u en uw organisatie, en het feit dat u zo vriendelijk bent geweest mij te schrijven en zelfs de Romeinen te citeren, vind ik toch dat er ruimte moet blijven om terdege het goede omwille van het goede te doen. Wellicht bent u, zo overdacht ik met Sartre en Kierkegaard in het achterhoofd, zelf een gevangene in het systeem en evenzeer slachtoffer van opdrachtgevers die er vreugde in scheppen onschuldige, echt goedbedoelende mensen te pakken. Ik heb er inmiddels wat gesproken en wat een trieste toestand is dat alles bijeen.

Daarom maak ik u € 100,- extra over. U mag dit besteden aan een CBF-erkend goed doel naar keuze. Ik zal indien u mij uw CBF-erkende goede doel bekend maakt wat uw hart heeft, voorts zelf nogmaals € 100,- aan uw doel overmaken. Zo creëren we samen nog iets moois in alle lelijkheid, valse geldzucht en lucht en leegte. Laten we zeggen binnen twee weken dat we er werk van maken.

Dit staat dus geheel los van welke opdrachtgever dan ook. Aangezien ik u echter niet kan dwingen iets moois of goeds te doen met het geld, mag u de centjes ook zelf houden of terugstorten.  U vindt mijn bijdrage o.v.v. ‘IN457368 Het goede omwille van’.

Laat mij weten of ik nog eens € 100,- over mag maken naar een goede zaak die uw hart heeft.

Ik ga nu Psalm 100 lezen. Wij behoren Hem toe. Een zangstuk, bij een dankoffer.

Was dat nooit geschreven, hadden we nooit van elkaar gehoord. En toch ben ik blij dat het geschreven is.

Het ga u goed.

Stephan Wetzels

_________________________________________________________________

Hierop is na twee weken niets meer vernomen.

Geen afhandeling. Geen afronding. Stilte. Lucht. Leegte.

We zullen dus nooit weten hoe G. de 100,- extra heeft aangewend.

Leave a comment


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


Helene

5 jaar ago

Hoi,
ook ik ben nu ten prooi gevallen aan hen.
Zou ik ZSM contact met je kunnen opnemen hiervoor?

Ad Speekenbrink

5 jaar ago

Hoi, Stephan ook ik ben ten prooi gevallen en heb er zelf een website voor opgezet auteursrechten.eu
Ondertussen is de AuteursRechten-maffia nu bezig met loonbeslag bij mijn werkgever
Ik wilde de zaak voor laten komen maar is per abuis verstek gegaan.

Stephan Wetzels

5 jaar ago

Hoi Ad,

dank voor je reactie. Ten prooi vallen aan klinkt alsof we te maken hebben met een krachtige aanvaller, maar we hebben eerder te maken met een bleek weekdier wat zich als een zieke parasiet voedt met de stuiptrekkingen van een verouderde auteursrechtenwet. In het kielzog geile juristen die het niet moeten hebben van redelijkheid en billijkheid en fotografen die hun ziel verkocht hebben aan laffe monopolisten als het ANP. Goed dat je ertegen in verzet komt. Ik heb de morele kant van deze lui, in het bijzonder van ene G. aangesproken. Het antwoord laat zich raden: de mogelijkheid om iets goeds te doen voor de medemens is geheel genegeerd. Zelfs toen het niets kostte. Blijf je verzetten en als ik wat voor je kan doen, hoor ik het graag!

Boze/verdrietige Content Creator

5 jaar ago

Hier nog een. Zelfde gelazer gehad. Ben echt super verbolgen over deze vorm van oplichting, maar ook de bejegening door Rosmalen Nedland (Job (JJA) Leijten). Mijn advocaat gaf al aan dat hij tuchtrechtelijk bezig is, echter heeft hij een dermate prominente positie in deurwaardersland dat hij niet aan te pakken is (aldus een oom van me, die zelf deurwaarder is). Doet me echt pijn, plus je gaat twijfelen aan je eigen capaciteiten. En vooral omdat je er in je eigen omgeving met niemand over kan praten (de gedachte is dan meteen dat je je werk gewoon niet goed doet). Heb zelfs even op het punt gestaan om ermee te stoppen…..

Jaap

5 jaar ago

Je hebt geschikt? 250 euro betaald voor zo’n lachwekkende foto van een document? Dat had je uit principe dus niet moeten doen. Wat heeft het ‘verzet’ nou aan jou? Je geeft gewoon lafjes toe. Lees hier hoe het wel moet:
https://jaapplaisier.blogspot.com/2019/07/de-zaak-syfilis.html

Stephan Wetzels

5 jaar ago

Jaap, ik moet je ergens gelijk geven, echt. Het is vooral een moreel verzet geweest – als je goed gelezen hebt-. Maar ik ben het met je eens dat ik normaal gesproken er met gestrekt been in had moeten gaan. De zaken in het leven die er wel toe doen, zoals een woning kopen en een huwelijk voorbereiden hebben mij toen doen besluiten dat hij in zijn geld mocht stikken omdat juridisch verzet me teveel tijd zou kosten. Dat is ook het geniepige van dit failliete systeem. Maar ik ga jouw verzet zeker bekijken. Succes!

Foto-opsporingsdienst ANP zwaait grif met boeteboekje - mediafeed.gertimmer.nl /  mediafeed.gertimmer.nl

5 jaar ago

[…] nadat ze door ANP voor duizenden euro’s zijn aangeslagen. Een enkeling doet vergeefs een moreel appèl op de CEO van Permisson Machine om het bedrag dan maar over te maken naar KWF Kankerbestrijding of […]

Verzet en verdediging tegen Permission Machine. Deel I: Aanleiding en inleiding | Stephan Wetzels

5 jaar ago

Verzet en verdediging tegen Permission Machine. Deel II: Het Morele Appèl | Stephan Wetzels

5 jaar ago

[…] Hoe dat is afgelopen kunt u hier lezen in de derde en laatste bijdrage. […]

Kevin

4 jaar ago

Prachtig! Er viel vandaag ook een dwangsom van maar liefst 594 euro op de digitale mat. Voor een onbeduidende foto van een doosje medicijnen. Op een blog met een educatief karakter. Het is van de zotte dat deze organisatie maar kan doen en laten. Ronduit schofterig, bah.

Stephan Wetzels

4 jaar ago

Treurig om te horen. Hoe ga jij in verzet? Ik neem aan dat je evenmin kwaadwillende bent geweest als ik en überhaupt al de hoogte van het bedrag gaat aankaarten. Het blijft een stinkende en vieze natte vinger die zo’n bedrag tevoorschijn tovert. Hou ons op de hoogte van hoe dit afloopt.

Mo

3 jaar ago

Hallo Stephan,

Hier hetzelfde, 450 euro voor 1 simpele afbeelding. Kan ik contact met jou opnemen?

Groet,
Mo

Martine Bakx

3 jaar ago

Vervolg nummero zoveel van de serie fotoclaims van ANP https://www.martinebakx.com/2021/04/vogelvrij-verklaard.html Dit keer met een YouTube-filmpje!

O, ja G. werkt er niet meer. Misschien dat hij toch gewetenswroeging heeft gekregen.

Stephan Wetzels

3 jaar ago

Dat zou pleiten voor G., het is denk ik echt geen vervelende man. Of hij heeft op zijn kloten gehad voor het feit dat hij zich liet verleiden tot een inhoudelijke discussie. Daar houden ze niet zo van bij Permission Machine. Daar moet je beter gewoon je geest op non-actief stellen en kleine visjes willen doodtrappen.

Martine Bakx

3 jaar ago

Ik heb G. in het echt gezien. Bij de rechtbank. Van de 3 gemachtigden was hij de enige die zich enigszins leek te generen voor het hele gebeuren. Hij heeft de rechter uitgelegd dat zij opsporen, de “hits” voorleggen aan de opdrachtgever en die bepaald waar achteraan gegaan moet worden en hoe lang ze de vermeende inbreukmakers moeten blijven lastig vallen.

A. Rozenbroek

3 jaar ago

Hoi allen, wij zijn een kerkelijke instelling en hebben per ongeluk een doorsnee foto van een zwaaiende Sint Nicolaas geplaatst bij een berichtje over de feestelijke viering op 5 december, waarbij we alle kinderen uit onze parochie uitnodigen. Had ik het maar geweten, er stond namelijk niets bij de foto vermeld, laat staan dat ik geweten had hoe ik de maker ervan had kunnen achterhalen. Ik vind het een omgekeerde wereld. Als je bewust een foto gebruikt, waarbij duidelijk te zien was dat er auteursrechten op golden, vind ik het een ander verhaal. Nu loop je eigenlijk in een val en moet onze kerk (een anbi instelling) 309 euro betalen voor een foto, waarvan er echt 13 in een dozijn passen. Heel jammer dat het systeem zo werkt. We betalen maar gewoon omdat ze ook in hun brief dreigen dat elke minuut extra die ze er aan moeten besteden (wanneer je dus in discussie zou gaan) wordt doorberekend. Onze website wordt ook nog door een minimaal aantal mensen bekeken, dus wat voor verliezen heeft de auteur van de foto nou helemaal geleden?

Abonneren


 

Verschenen

Copyright 2024 Stephan Wetzels © All Rights on Texts Reserved.
Bezoek aan dit persoonlijke archief is gehouden aan de voorwaarden te vinden onder "Over deze website"