Over deze website

Deze website is een archief van gedachten. Ze heeft geen enkel ander doel dan dat.

De intentie is om geen enkele afbeelding te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd is, daar is immers geen enkele zinvolle reden voor. Mocht dit per louter toeval toch het geval zijn, dan geldt het volgende.

Op de webserver staat één exemplaar van zo’n afbeelding, die enkel de bestemming dient voor mijn eigen oefening, studie of gebruik (Auteurswet 1912, artikel 16). Als je mijn archief bezoekt om welke reden dan ook, geef je me impliciet opdracht een kopie te maken van de inhoud van die pagina, inclusief eventuele afbeeldingen, conform de client-server architectuur van het World Wide Web. Die kopie beschouw ik eveneens uitdrukkelijk als bestemd voor eigen gebruik, zoals hiervoor genoemd.

Door gebruik te (blijven) maken van deze site, stem je in met deze werkwijze en ga je akkoord met de feitelijke opdrachtverstrekking aan stephanwetzels.nl tot het maken van thuiskopieën, telkens als je een webpagina bezoekt.

Copyright 2019 Stephan Wetzels © All Rights on Texts Reserved