Over deze website

Deze website is een archief van gedachten. Ze heeft geen enkel ander doel dan dat. U bent vrij deze gedachten te kopiëren in uw geest. Teksten delen van mijn persoonlijk archief, citeren of anderszins gebruiken verlangt normaal gesproken bronvermelding. Ik neem aan dat u van goede wil bent hierin. Merk bovendien op dat een mens meer is dan wat hij schrijft. De werkelijkheid is altijd genuanceerder, complexer en meer interpretabel dan wat u hier leest. Leid er dus niet al te vlot een oordeel uit af.

De intentie is om geen enkele afbeelding en/of tekst te gebruiken die auteursrechtelijk beschermd is, daar is immers geen enkele zinvolle of logische reden voor. Deze website is 100% niet-commercieel en maakt gebruik van afbeeldingen die op het moment van eerste gebruik rechtenvrij zijn. Mocht dit per louter toeval toch het geval zijn, en niet in het licht van geschrevene relevant blijken, dan geldt het volgende:

Op de webserver staat één exemplaar van zo’n afbeelding, die enkel de bestemming dient voor mijn eigen oefening, studie of gebruik (Auteurswet 1912, artikel 16). Als u mijn archief bezoekt om welke reden dan ook, geeft u mij impliciet opdracht een kopie te maken van de inhoud van die pagina, inclusief eventuele afbeeldingen, conform de client-server architectuur van het World Wide Web. Die kopie beschouw ik eveneens uitdrukkelijk als bestemd voor eigen gebruik, zoals hiervoor genoemd.

Door gebruik te (blijven) maken van deze site, stemt u in met deze werkwijze en gaat u akkoord met de feitelijke opdrachtverstrekking aan stephanwetzels.nl tot het maken van thuiskopieën, telkens wanneer u een webpagina (van de site) bezoekt.

Contact formulier

Voor informatie over lezingen of advies, kunt u dit formulier invullen. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op!
Copyright 2024 Stephan Wetzels © All Rights on Texts Reserved.
Bezoek aan dit persoonlijke archief is gehouden aan de voorwaarden te vinden onder "Over deze website"