Teksten

Essays en artikelen

(Te klein? Druk op CTRL + om te vergroten!)
 De meeste teksten worden rechtstreeks op de site gepubliceerd.
 Dit dient als archief.
 Lees (PDF)
Uitwerking eindtermen filosofie Mondiale rechtvaardigheid (c) Merel Steenbakkers
Lees (docx)
Een inleiding tot stellingname in de discussie over de moraliteit van abortus aan de hand van Judith Jarvis Thomsons A Defense of Abortion
Lees Verzameling Kierkegaard werken 2013
Lees Column Borst over Van Bijsterveldt 6 maart 2012 (NB: dit is de Column van Hugo Borst uit het AD. De inhoud staat volledig op zichzelf en zegt niets over mijn standpunten.)
Lees Ethische overvraging. Een filosofische stellingname en commentaar. Integraal.
Lees Wijsgerige dwalingen omtrent verantwoordelijkheid, incl.supplement. Integraal.
Lees 12 Filosofische kruimels (te verschijnen in de Filosofie kalender 2012)
Lees 5 Filosofische kruimels (verschenen in de Filosofie kalender 2011)-Exclusief: het ruwe materiaal.
Lees De zaak A. (filosofisch artikel/philosophy of action)
Lees Het Goede, het Ware en het Schone (lezing)
Lees On evolution and religion (Discussie tussen rede en religie)
Lees Over bomen en stoelen (Over verwonderen)
Lees (pdf) John Henry Newman. Over zekerheid en levenshouding(filosofisch onderzoek) (html)
Lees Zinvolle leerwegen: communiceren en organiseren in onderwijs.Een onderwijskundig Actie-onderzoek
Lees Ongelofelijke handelingen, onbegrijpelijke tijden(Filosofisch artikel/philosophy of action)
Lees Elbow Room (Over de vrije wil-een boekbespreking)
Lees Waarom ik geen christen ben (Een analyse tegen Bertrand Russell)
Lees Waarom linguïstisch relativisme niet houdbaar is (Filosofisch artikeltje)
Lees Een korte verantwoording van verantwoordelijkheid (Filosofisch artikeltje)
Lees Dimensions, IT and the Effects in Organisational Learning (Onderwijs- en organisatie-essay)
Lees Ethiek in het maatschappijleeronderwijs (Lessenreeks met aanvullend materiaal)
Alle teksten zijn onder voorbehoud en voor persoonlijke studie.Geen van deze artikelen mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s). Neem nooit teksten over zonder uitdrukkelijke bronvermelding!
 ©or ad ©or loquitur 2016
Copyright 2018 Stephan Wetzels © All Rights on Texts Reserved