Teksten

Essays en artikelen

(Te klein? Druk op CTRL + om te vergroten!)
 De meeste teksten worden rechtstreeks op de site gepubliceerd.
 Dit dient als archief.
 Lees (PDF)
Uitwerking eindtermen filosofie Mondiale rechtvaardigheid (c) Merel Steenbakkers
Lees (docx)
Een inleiding tot stellingname in de discussie over de moraliteit van abortus aan de hand van Judith Jarvis Thomsons A Defense of Abortion
LeesVerzameling Kierkegaard werken 2013
LeesColumn Borst over Van Bijsterveldt 6 maart 2012 (NB: dit is de Column van Hugo Borst uit het AD. De inhoud staat volledig op zichzelf en zegt niets over mijn standpunten.)
LeesEthische overvraging. Een filosofische stellingname en commentaar. Integraal.
LeesWijsgerige dwalingen omtrent verantwoordelijkheid, incl.supplement. Integraal.
Lees12 Filosofische kruimels (te verschijnen in de Filosofie kalender 2012)
Lees5 Filosofische kruimels (verschenen in de Filosofie kalender 2011)-Exclusief: het ruwe materiaal.
LeesDe zaak A. (filosofisch artikel/philosophy of action)
LeesHet Goede, het Ware en het Schone (lezing)
LeesOn evolution and religion (Discussie tussen rede en religie)
LeesOver bomen en stoelen (Over verwonderen)
Lees (pdf)John Henry Newman. Over zekerheid en levenshouding(filosofisch onderzoek) (html)
LeesZinvolle leerwegen: communiceren en organiseren in onderwijs.Een onderwijskundig Actie-onderzoek
LeesOngelofelijke handelingen, onbegrijpelijke tijden(Filosofisch artikel/philosophy of action)
LeesElbow Room (Over de vrije wil-een boekbespreking)
LeesWaarom ik geen christen ben (Een analyse tegen Bertrand Russell)
LeesWaarom linguïstisch relativisme niet houdbaar is (Filosofisch artikeltje)
LeesEen korte verantwoording van verantwoordelijkheid (Filosofisch artikeltje)
LeesDimensions, IT and the Effects in Organisational Learning (Onderwijs- en organisatie-essay)
Alle teksten zijn onder voorbehoud en voor persoonlijke studie.Geen van deze artikelen mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s). Neem nooit teksten over zonder uitdrukkelijke bronvermelding!
 ©or ad ©or loquitur 2023

Deze pagina wordt niet meer bijgehouden en is een archief.

Copyright 2024 Stephan Wetzels © All Rights on Texts Reserved.
Bezoek aan dit persoonlijke archief is gehouden aan de voorwaarden te vinden onder "Over deze website"