Kierkegaard werken in bezit

Afbeelding

Auteur

Titel

Date

Publication

Value

ISBN/notitie

pp.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     

Kierkegaard, Søren

Frygt og Bæven: dialektiskt Lyrik

1843

København, 1843.

Eerste druk. Met originele blauwe binding opnieuw gebonden. Oplage 525 stuks.

KIERKEGAARD, SØREN. Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de silentio. C.A. Reitzel, København 1843. VIII+133 sider. Indbundet ubeskåret og med det orig. blå for- og bagomslag i et nydeligt privat blåt papirbind. Bindet sign. Anker Kyster. Første udgave. Himmelstrup 48.

https://www.stephanwetzels.nl/indrukken-bij-de-eerste-druk-soren-kierkegaards-frygt-og-baeven-uit-1843-in-de-hand/

1250,-

Uiterst zeldzaam

Hardcover

(april 2012)

VIII;135

2.     

Kierkegård, Søren

Begrebet Angest: En simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesynden: Af Vigilius Haufniensis

1855

Kbh.: Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855.\

Tweede druk; oplage 750 stuks.

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Kierkegaard,%20S%F6ren&tn=BEGREBET%20ANGEST%20and%20FRYGT%20OG%20BAEVEN&cm_sp=mbc-_-ats-_-all (aangeboden voor 750,-)

400,-

Zeer zeldzaam

Hardcover

(februari 2010)

172

3.     

Kierkegaard, S.A.

Frygt og Bæven

1857

Kbh. 1857

Tweede druk.

Samen gebonden met (2).

400,-

Zeldzaam

Hardcover

februari 2010

VIII; 127

4.      http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Søren Kierkegaard

Indøvelse i Christendom. Af Anti-Climacus. Nr. I. II. III. tredie udgave.

1863

Reitzels Forlag., 1863. 20 x 13 cms, 276 pages. Contemp. hcalf. Title in gold on spine. Minor wear. Exlibris: Tord Rydén

75,-

15/9/2015

Zeldzaam

276

5.     

 

Georg Brandes

Søren Kierkegaard: Ein literarisches Charakterbild

1879

Zeldzame Duitse vertaling uit 1879 van George Brandes (1842-1927).

Uitgegeven door J.A. Barth. Leipzig.

 

Samen opnieuw gebonden met:

 

Die Bedeutung Der Asthetischen Schriften Soren Kierkegaards

 Albert Barthold (1879)

En Zur Theologischen Bedeutung Soren Kierkegaards

Albert Barthold (1880)

 

200,-

Augustus 2018

240

(48)

(80)

6.     

Jonker, A.J.Th.

Wees gewaarschuwd! Door Søren Kierkegaard

1886

Titel Wees gewaarschuwd! Auteurs S. Kierkegaard, A. J. Th Jonker gepubliceerd 1886 Lengte 171 pagina's

http://books.google.nl/books/about/Wees_gewaarschuwd.html?id=rhjHpwAACAAJ&redir_esc=y

 

Uit het Duits vertaald. Kierkegaard kreeg voet aan Nederlandse grond in 1880 met een bespreking door Allard Pierson in De Tijdspiegel van een Duits boek over Kierkegaard. In het zelfde jaar gevolgd door enkele vertalingen in Stemmen voor Waarheid en Vrede. In 1846 en 1876 was zijn naam slechts terloops genoemd zonder dat zijn denkbeelden aan bod kwamen. Geheel in tegenstelling tot zijn beroemde land- en tijdgenoot Hans Christian Andersen, die op directe wijze en in eigen persoon geïntroduceerd werd voor zijn Nederlandse lezerspubliek. Geert D. van den Bos beschrijft in Sporen van Kierkegaard (1989) de eerste vijftig jaar van de Kierkegaard-receptie in Nederland, van 1880 tot 1930. De eerste vertalingen in boekvorm verschenen in 1886 (Wees gewaarschuwd) en in 1893 (Aanmerkt de leliën des velds en de vogelen des hemels, de versie van 1847). (bron: Dr. Karel Th. Eisses. HONDERDZESTIG JAAR (IN DE VOETSPOREN VAN Kierkegaard)

Praktisch onvindbaar in de verkoop

 

Eerder verschenen enkel vertalingen in tijdschriften (veel gelezen kerkelijk periodiek Stemmen voor Waarheid en Vrede). Ik denk uitputtend in de jaren 80 19e eeuw:

·        Sören Kierkegaard, fragmenten door V.D. Stemmen voor Waarheid en Vrede 17 (1): 177-208, 1880

·        Leerrede van Sören Kierkegaard. (vert. uit het Duitsch Aart J.Th. Jonker). Stemmen voor Waarheid en Vrede 17 (2):406-426, 1880.

·        Het vreugdevolle van een eeuwig gewin door een tijdelijk verlies (Job 1:20,21). (vert. uit het Duitsch Aart J.Th. Jonker). Stemmen voor Waarheid en Vrede 19 (2):281-300, 1882.

250,-

Uiterst zeldzaam.

De allereerste Nederlandse boekvertaling.

Hardcover

april 2011

171

 

7.      http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Søren Kierkegaard

Aanmerkt de Leliën des Velds en de Vogelen des Hemels

1893

Aanmerkt de leliën des velds en de vogelen des hemels: drie toespraken door Søren Kierkegaard

Uitgever: Rotterdam: J.M. Bredée
Vertaler: Barger, Hendrikus Hermanus (1855 - 1939)
Predikant te Bloemendaal

Snelpersdrukkerij C.C. Callenbach. Nijkerk.

Tweede geschrift in het Nederlands, vertaalt uit het hoog-Duits.

Praktisch onvindbaar in de verkoop.

 

Krantenartikel voorin: Kierkegaard, de eenzame Deense wijsgeer, die zoveel had te zeggen op de kerk, maar zich daarbij helaas niet richten naar het Woord des Heeren, is den laatsten tijd zeer bekend geworden, doordat hij m.n in Duitschland veel invloed heeft geoefend. Zoo willen de menschen gaarne wat van Kierkegaard lezen. Maar het is niet gemakkelijk hem te verstaan. Hier wordt nu in onze taal een betrekkelijk eenvoudig geschrift van Kierkegaard aangeboden, dat wel geen indruk van zijn werk als geheel geeft, maar dat er toch iets van doet kennen. Als zodanig kunnen we dit boekje wel ter lezing aanbevelen. Dus om eens met Kierkegaard kennis te maken. Zakelijk hebben we nog wel wat bezwaren. Niet de Schrift spreekt, maar de vogel en de lelie. De vogel zwijgt, lijdt, zucht zelfs. We krijgen geen verklaring van een Schriftgedeelte, wel een indruk van Kierkegaard.

 

F.W.G

(Noot: het gaat hier over een uitgave, klaarblijkelijk anders dan dit boekje. Er wordt verwezen naar een vertaling uit het Deens door A. Alma, met een inleiding van prof. dr. W.J. Aalders. Dat is het 1937 exemplaar (Rotterdam Voorhoeve))

125,-

Uiterst zeldzaam.

Antieke staat. Paperback. Rug hersteld?

Incl. Klein krantenartikel over het boek, maar niet deze uitgave.

(Mei 2012)

95

8.     

 

Harald Høffding

Sören Kierkegaard als philosoph

 

1896

Stuttgart F. Frommann.

 

Eerste grote en bepalende Duitse studie over Kierkegaard. Vreemd genoeg geen zeldzaam boek.

25,-

Juli 2020

170

9.     

 

Søren Kierkegaard

Zwei ethisch religiöse abhandlungen

1902

Giessen: J. Ricker'sche Verlagsbuchhandlung (Alfred Töpelmann). Weinig en vooral duur aangeboden boekje. Zeker niet de eerste vertaling in het Duits, die verscheen in 1861.

In goede originele staat.

125,-

28/5/15

72

10.    http://www.mullerbook.nl/images/boeken/boek.13983.large.jpg

 

R.Chantepie de la Saussaye

Keur uit de werken van Sören Kierkegaard

1905

Eerste druk.

De echtgenote van de theoloog Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye vertaalde gedeelten in ”Keur uit de werken van Sören Kierkegaard” (1905).

 

25,-

10/6/2015

Hardcover

312

11.    http://www.mullerbook.nl/images/boeken/boek.14075.large.jpg

 

Willem Leendertz

Sören Kierkegaard. (Dissertatie)

1913

Uitg.: A.H. Kruyt. Amsterdam. De allereerste academische studie over Kierkegaard.

Verricht op Ameland door de doopsgezinde predikant Willem Leendertz. Hij verdedigde in 1913 het eerste proefschrift over Kierkegaard (precies honderd jaar na zijn geboorte), met name over diens godsdienstwijsgerige grondgedachten.

http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197101_01/_jaa003197101_01_0013.php

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/em_ethische_theologen_verwelkomden_kierkegaard_em_1_221717

15,-

10/6/2015

Hardcover

315

12.    Keur uit de werken van Sören Kierkegaard.

 

Kierkegaard, Sören

Keur uit de werken van Sören Kierkegaard

1919

Haarlem: Erven F. Bohn; XV, 312 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=037982850

KIERKEGAARD Sören Keur uit de werken van Sören Kierkegaard. Uit het Deensch vertaald door R.Chantepie de la Saussaye. Met een voorrede van Dr.Is.van Dijk. /3e herziene 1919 geb.XV312 pag. (half-Perk.) Eerste druk 1905.

15,-

Hardcover

november 2011

312

13.    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaM168SDF9U9IbLyiYHUNjnswotnR56nPivJ-FLqkOP98RW_fIaQ

 

Kierkegaard, Sören

Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard

1920

Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard. Vertaling R. Chantepie de la Saussaye. Voorrede Is. van Dijk. 2e herziene druk.

15,-

Hardcover

Mei 2012

324

14.   

 

Jacq. E.vd. Waals

Kierkegaard

1921

De Waelburgh Blaricum

Wat obscuur boekje met omslag. Zeldzaam. Eigen coverfoto.

 

Jacqueline Elisabeth van der Waals (Den Haag, 26 juni 1868 – Amsterdam, 29 april 1922) was een Nederlandse dichteres, schrijfster, vertaalster en lerares.

100,-

26 januari 2015

Met kwetsbare stofomslag

83

15.   

 

Geismar, E.

Sören Kierkegaard. Seine Lebensentwicklung und seine Wirksamkeit als Schriftsteller

 

1929

Vandenhoeck &Ruprecht, Göttingen 1929. Leinenband. VI+672 Seiten. Mit einem Porträt

6 losse banden in antieke staat. Gotisch.

50,-

Mei 2012

672

16.    https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSIuU9nyyw2mWVmofHoAl0bNHKlqGKOyEATWeehV0xpPzIrhytW

 

S. A. Kierkegaard

Angst

1931

Vertaald door S. Van Praag. Uitgeversmaatschappij De gulden ster in Amsterdam.

Jaartal 1931 gangbaar. Roel Houwink (Uit de dagboeken van Søren Kierkegaard 1937) vermeldt echter 1921 in bibliografie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Siegfried_van_Praag

 

(Noot: Waarschijnlijk vergiste Houwink zich en is bij nader onderzoek 1931 de enige juiste publicatiedatum)

25,-

Hardcover

Mei 2012

211

17.   

Léon Chestov

Kierkegaard et la philosophie existentielle

1936

Kierkegaard et la philosophie existentielle: (vox clamantis in deserto) by Léon Chestov
Other authors: T. Rageot, B. de Schloezer.
Paris: Vrin; 384 p, 19 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=058933557

In het Frans.

Trad. du russe par T. Rageot et B. de Schloezer. Les Amis de Léon Chestov / Vrin, Paris, 1936, in-12, br., 385 p. Un des 895 ex. num sur alfa. Edition originale.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lev_Sjestov

150,-

Zeldzaam. Nummer 895 van de originele gedrukte 1000 edities.

April 2011

384

18.    https://books.google.nl/books/content?id=qb5CAAAAIAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&imgtk=AFLRE73iJfScckymb3Gj1ZzI4YJlGg4ijhwNoW3CP8pmJwFs5mONoI-Yv4si0bMQRjJlHy0hV9-8xGAqixtHWFlVHXbVmlVpjyc3pu5lPXeBvUTF-tdxrKABnpTSA0O2hdNHIboJjKt4

 

Taeke Dokter

De structuur van Kierkegaard's Oeuvre. (Dissertatie)

1936

Assen: Van Gorcum.
Met stellingen.

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen

15,-

10/6/2015

164

19.    https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRFRLJJ6M06oLNYtd1CAIub5pnYN6R10IV_VvOFVPnb6JZPCjsTng

Mr. Roel Houwink

Uit de dagboeken van Søren Kierkegaard

1937

Uitgegeven door: Bosch en Keuning N.V.

BAARN

 

Gekozen en bewerkt door Mr. Roel Houwink. Aan de nagedachtenis van dominee G.J.A. Jonker.

Libellen serie nr. 87. “met een boekske in een hoekske”

Oorspronkelijke prijs: € 0,45

http://www.achterderug.nl/libel.php

In 1934 begon de uitgeverij Bosch & Keuning met het uitgeven van een serie boekjes in de zogenaamde Libellen-serie. Eind 1939, begin 1940 verschenen de laatste deeltjes van deze serie. De boekjes waren via de boekhandel te koop, waar ook voor belangstellenden een uitvoerige brochure te verkrijgen was.

8,-

Mei 2012

40

20.   

Kierkegaard, Sören

Over de Naastenliefde

1937

Amsterdam: Holland; 65 p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=138240337

 

vert. [uit het Deens] door Roel Houwink (1899-1987)

Vert. van: Kjerlighedens gjerninger. – 1847

Nederlands schrijver en dichter. Hij heeft ook gepubliceerd onder het pseudoniem H. van Elro. Hij was redacteur van het tijdschrift van de 'jong-protestanten' Opwaartsche Wegen en vriend en steunpilaar van Gerrit Achterberg.

http://www.dbnl.org/tekst/salv007opwa01_01/salv007opwa01_01_0005.php

9,-

 Hardcover

65

21.    http://images.boekwinkeltjes.nl/large/FKt43ibqYqghsW6kwlji.jpg

 

Roel Houwink

Weest daders van het woord Een woord voor den tegenwoordigen tijd. Ter overdenking aangeboden door Sören Kierkegaard

1938

J.N. Voorhoeve Brandende kaarsen 20/21, 1e druk

Gebrocheerd 12.5 x 18.5 cm (zonder jaar, maar uitgave is ws. 1938)

10,-

19/8/2014

79

22.   

Hendrik Hasper

De Dood in den pot: bezwaren tegen de geesten van vervlogen eeuwen in ''het gebonden en gedragen woord der Kerk'' voorgedragen door een uit de zonen der profeten, met een woord vooraf van Sören Kierkegaard

1939

Putten: Terwee; 96 p, .. cm; http://picarta.pica.nl/DB=2.4/PPN?PPN=198983298

 

Een uit de zonen der profeten pseud. Van Hendrik Hasper

 

Oorspronkelijk met een certificaat van echtheid

12,-

 April 2011

96

23.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Roel Houwink

Enkeling en menigte: een woord voor alle tijden

1939

Uitgeversmij Holland, 1939. Ogenschijnlijk zeldzaam; lastig verkrijgbaar. Vertaling uit het Deens.

50,-

15/01/15

64

24.   

 

Dijk, A.F.L. van

Perspectieven bij Kierkegaard

1940

Amsterdam: Paris; 136 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=841996555

woord vooraf van W.J. Aalders (1870-1945)

7,-

November 2011

136

25.   

 

Esser, P.H.

Uren met Kierkegaard

1941

Baarn: Hollandia; [6], 194 p, 19 cm; http://picarta.pica.nl/DB=2.4/PPN?PPN=864441711

7,50

 Hardcover

april 2011

194

26.    https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSixyPvYmog9hu2Db97aUXnd2dbmlE9GfMK5huSy1dOvRxY2nTK

 

Dr. M. Van Rhijn

Kierkegaard. Een indruk van zijn leven en denken

1941

Dr. M. Van Rhijn. Hoogleraar in Utrecht.

Uitgegeven door: Bosch en Keuning N.V.

Gebaseerd op in de zomermaanden van 1940 voor het algemeen weekblad voor kerk en christendom geschreven artikelen.

“ Aan de hand van Regine zal hij door de wereldgeschiedenis blijven voortwandelen. We staan nog maar aan het begin.”

5,-

Hardcover

Mei 2012

56

27.    http://www.antiquariaatrenaissance.nl/images/A-27926.JPG

 

Denis de Rougemont

Les Personnes Du Drame. Ramuz, Claudel, Gide, Luther, Goethe, Kafka, Kierkegaard

1945

Nummer 704 van de 2000 exemplaren.

Uitgeverij A la Baconniere.

 

Non rogné. Couv. de l'éditeur imprimée en rouge et noir. Couverture très peu défraichie -par une tache d. l. coin supérieur du plat sup. (Première réimpression en Europe de l' Edition Originale de New York, 1944).

35,-

1/11/2014

222

28.   

 

Kierkegaard

Die Krankheit zum Tode

 

1946

(Herausgeber: Christoph Schrempf.) Nachgedruckt auf Veranlassung der Kriegsgefangenenhilfe des Weltbundes der Christlichen Vereine Junger Männer Genf

Jaartal niet in boek.

 

15,-

April 2012

140

29.   

Kierkegaard, Sören

De leerschool van het lijden

1946

Den Haag: Voorhoeve; 31 p, 19 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=037984705

7,-

Hardcover

april 2011

31

30.    http://books.google.com/books?id=JPhzewYXAwkC&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&imgtk=AFLRE71MZUoVrof6k9H1jyLWqZJn3A8tSTW8QkOAt-RCCvySMrmWUWNvJeD6ej81rdGGwgq64sSMj6oAjBzp63kdZtxrOYQzHa-K9xTaxq1KmwL7IJBNYOE

 

Patrick Denzil

Pascal and Kierkegaard. A Study in the Strategy of Evangelism

1947

2 vol.

Lutterworth Press,

 

Herdruk:

ISBN-13 9780227172094

“A two-volume study in the strategy of Christian evangelism as developed by two of its greatest exponents, set in the framework of biographical studies, which stand in their own right as scholarly contributions to the literature of their respective subjects. Although far separated in time and tradition, Pascal and Kierkegaard both insisted that self-complacent humanity needs first to be disturbed, and then comforted, by the Gospel. Most of the book is occupied by a thorough review of the lives and works of the two men, in such a way as to ring out their significant place in the spiritual history of modern Europe. But the author's purpose throughout is not merely biographical. He goes on to compare the conception and execution of their evangelistic tasks in a way which brings out the remarkable consensus between them; and in an epilogue he draws conclusions relating this historical study to the tasks and methods of modern evangelism.”

50,-

26 oktober 2013

 

31.    http://pictures.abebooks.com/isbn/9782701002583-uk-300.jpg

 

Pierre Mesnard

Le Vrai visage de Kierkegaard

1948

Beauchesne et ses fils. Bibliothèque des Archives de Philosophie.

30,-

11/4/2016

494

32.   

 

T.H. Croxall

Kierkegaard Studies

1948

 

20,-

Hardcover

11/4/2016

227

33.   

 

Hohlenberg, Johannes

Søren Kierkegaard

1949

Utrecht: Bijleveld; 380 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=802484573

10,-

Hardcover

380

34.   

 

Friedmann, Rudolph

Kierkegaard: The Analysis of the Psychological Personality

1949

Peter Nevill Ltd. (1949), Edition: 1st, Hardcover, 68 pages

20,-

 Februari 2012

68

35.    https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTcOUnUVGXd-HCmr9O00tghIcE78SkJjdr-YAxMyL0tx4R0piLI

 

Thomte, Reidar

Kierkegaard's philosophy of religion

1949

Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1949.

 

April 2011

viii; 219

36.    Voorkant

Johan Paul Ernst Sperna Weiland

Humanitas Christianitas. A Critical Survey of Kierkegaard’s and Jaspers’ Thoughts in Connection with Christianity

1951

Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Groningen

Uitgeverij Van Gorcum

Titel ook wel bekend als: Philosophy of Existence and Christianity. Kierkegaard's and Jaspers' Thoughts on Christianity

https://jandirksnel.wordpress.com/2011/10/11/metafysica-een-paar-woorden-ter-nagedachtenis-van-jan-sperna-weiland/

Praktisch onvindbaar in de verkoop

125,-

Softcover. Uiterst zeldzaam.

144

37.   

 

Fetter, J.C.A.

Inleiding tot het denken van Kierkegaard

1953

Assen: Born; 48 p, 19 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=863136958

4,-

 

48

38.   

 

Collins, James

The mind of Kierkegaard

1954

London: Secker & Warburg, 1954.

10,-

 April 2011

304

39.    http://books.google.com/books?id=eoUIAQAAIAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&imgtk=AFLRE73RFZlvGnpyItGajXFaOW9fYH39zTfTC8gPPH0KQQGerAFVuQiTvdm50-r92viUbtKpbb1Cb-eSHE935it7V7TNk7KopFF64tVwWkEIOLDQ1z_jkxg

 

Michael Wyschogrod

Kierkegaard & Heidegger the Ontology of Existence

1954

Routledge & Kegan Paul

50,-

Oktober 2013

156

40.   

A. van der Wey

 

Met Kierkegaard op zoek. Zijn er nog echte Christenen?

1956

Amsterdam: Lieverlee; 64 p, 25 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=831624078

 

8,-

Maart 2011

64

41.    Voorkant

 

Kierkegaard, Søren

 

Joannes Climacus -De Omnibus Dubitandum Est

1957

Uitgever: Wereldbibliotheek 1957 (1e druk)

Bijzonderheden: Pocket (kaftfolie); 87p;

Extra informatie: serie Klassieke Galerij nummer 110; inleiding en toelichting Johan Grooten; Afmetingen: 173 x 6 x 114 mm.

 

Gekocht in Belgie.

10,-

Paperback.

3 september 2012

87

42.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Kierkegaard, Søren

De herhaling: een proeve in de experimenterende psychologie door Constantin Constantius

1958

Amsterdam [etc.]: Wereld-bibliotheek; 143 p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=860055752

Opnieuw uitgegeven in 2011; originele tekst in nieuwe binding.

25,-

Hardcover

143

43.   

 

Van Munster, H.A.

De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841

1958

Arnhem Van Loghum Slaterus 1958

 

Proefschrift

15,-

 

166

44.    http://i.marktplaats.com/00/s/MTAyNFg2NzA=/z/%7ERAAAMXQZ7dTl3zI/$_82.JPG

 

 

Louis Dupré

Kierkegaards theologie of de dialectiek van het christen-worden

1958

Theologische bibliotheek serie

N. V. Standaard-Boekhandel Antwerpen

Zeldzaam/moeilijker te vinden

50,-

Hardcover

4/7/14

229

45.   

 

Lowrie, Walter

Het leven van Kierkegaard

1959

Utrecht [etc.]: Het Spectrum; 189 p, 18 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=830278613

3,-

 

189

46.    https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTYFJ6-Ud6OhVM8V4MGxNfR9qgyzAHSM2hsJNdWRxQud2SQtCeM

 

Kierkegaard

Kierkegaards redevoeringen

1959

Utrecht [etc.]: Het Spectrum; 205 p, 18 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=842830642

5,-

 

205

47.   

 

Kierkegaard, Søren/
Robert Bretall

A Kierkegaard anthology

1959

New York, Modern Library [1959]- Princeton

25,-

 

xxv; 494

48.   

 

Kierkegaard, Søren

Over het verschil tussen een genie en een apostel

1959

Eltheto brochure reeks nr. 1. Oorspronkelijke verkoopprijs ƒ 1,50.

25,-

Zeldzaam

(14 juni 2012)

2e exemplaar 20 mei 2015.

30

49.    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2z7Zje8p7XyLHwZNqAirksGXI9w3vPDjBjlrHv2kQTi4iabqy_w

 

Hermann Diem

Kierkegaard's Dialectic of Existence

1959

Harold Knight (vertaler)

Publisher: Oliver and Boyd; [English ed.] edition

 

Diem takes issue with the misuse of Kierkegaard's work in present-day theological and philosophical discussion. This is a translations of Die Existenzdialektik von Soren Kierkegaard.

 

15,-

15/11/2013

217

50.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

Zuidema, S. U

Kierkegaard. International Library of Philosophy and Theology, Modern Thinkers Series, edited by David H. Freeman

1960

Unknown (1960), Hardcover

25,-

April 2011

51.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

Malantschuk, Gregor

In het voetspoor van Kierkegaard een inleiding op zijn oeuvre

1961

's-Gravenhage Leopold 1961

10,-

Hardcover

november 2011

95

52.    http://3.bp.blogspot.com/-KIbEw3S5r3M/UOryuP3cpAI/AAAAAAAADAA/GLarrcWS00Q/s640/SAK+200+a%CC%8Ar-1.jpg

 

Geselecteerd en geannoteerd Peter P. Rohde (1902-1978)

Søren Kierkegaards dagbøger (Deens)

1961

 (4 delen)

 Uitgever: Thaning & Appels Forlag, København 1961-64

60,-

Hardcover

2/4/14

920

53.    https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTYrFUz4_JGah7p19mivbC2Nw3KK2vtdNka5kOt4oQn8lFlxeHqSw

 

Kierkegaard, Søren Aabye

The present age, and, Of the difference between a genius and an apostle

1962

 

22,-

0061300942

Mei 2010

108

54.   

 

Walter Lowrie

Kierkegaard Vol I

1962

Harper torchbooks series. A two-volume biography of the founding philosopher of modern existentialism written by the leading kierkegaardian theologian and translator of the first half of the 20th century

25,-

24/8/2017

290

55.   

 

 

Kierkegaard Vol I

1962

Harper torchbooks series. A two-volume biography of the founding philosopher of modern existentialism written by the leading kierkegaardian theologian and translator of the first half of the 20th century

25,-

24/8/2017

350

56.    https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSJvVd5k6aXp6QZU07QvAmL3n8PFAN3rSOHjxdS9HjTPfGmV8Rf

Kierkegaard, Søren

Works of love: some Christian reflections in the form of discourses; translated by Howard and Edna Hong

1964

New York: Harper

13,-

0061301221

378

57.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

Raalten, F. van

Schaamte en existentie een onderzoek naar de plaats en de werking van de schaamte in de menselijke existentie, in het bijzonder met betrekking tot het werk van Søren Kierkegaard

1965

Nijkerk Callenbach

 

Proefschrift

25,-

Zeldzaam

april 2011

196

58.   

 

Harvey Albert Smit

Kierkegaard's Pilgrimage of Man. The Road of Self-Positing and Self-Abdication

1965

Proefschrift Amsterdam Vrije Universiteit. Uitgever: W. D. Meinema N. V.

Promotor: S.U. Zuidema

 

Er schijnen hardcover exemplaren van te bestaan.

 

Eigen coverfoto.

15,-

Inclusief stellingen

1/3/2015

193

59.    http://media.livrenpoche.com/catalog/product/cache/1/image/207x300/80356d9023c471392d2e96863dde34db/0/0/0029139_2.jpg

 

René Maheu et al.

Kierkegaard Vivant

1966

Galimard Paris/ Collection Idées. Franstalig

UNESCO colloquium met bijdragen van Jean-Paul Sartre, Jean Beaufret, Gabriel Marcel, en Martin Heidegger

15,-

9782070351060

17/12/2015

 

317

60.   

 

Sløk, Johs

Søren Kierkegaard

1967

Amsterdam: Ten Have; 107 p, 18 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=043820883

5,-

 Juli 2010

107

61.   

 

Grimault, Marguerite

Kierkegaard leven en werk

1967

Utrecht Het Spectrum 1967

3,-

 

190

62.    Voorkant

 

Dr. Van den Nieuwenhuizen, M.

Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Søren Kierkegaard

1968

(Philosophia religionis) . Bibliotheek van geschriften over de godsdienstwijsbegeerte.

Van Gorcum (1968)

15,-

Hardcover

Mei 2012

146

63.    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b8/A_Short_Life_of_Kierkegaard.gif/220px-A_Short_Life_of_Kierkegaard.gif

 

Walter Lowry

A Short Life of Kierkegaard

1970

Princeton UP

The first edition was published in 1938 by Oxford University Press simply under the title Kierkegaard.

 

15,-

061019576

19/1/15

264

64.    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSib-96OyS5mtdDZRpFy14kUIfvKbFYs_ykJ58gWgfMRdP9jUqR

 

MacKey, Louis

Kierkegaard: A Kind of Poet

1971

Univ of Pennsylvania Pr (1971).

Rode omslag.

 

“whatever philosophy of theology there is in Kierkegaard is sacramentally transmitted ‘in, with, and under poetry.;”

35,-

0812210425

Hardcover (ex bieb

Maart 2012

327

65.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

J. Preston Cole

The problematic self in Kierkegaard and Freud

1971

Yale University Press

10,-

9780300013948

26/11/2013

254

66.   

 

 

Gregor Malantschuk

Kierkegaard's Thought

1971

 

Princeton University Press

Gregor Malantschuk's study, based on careful reading of Kierkegaard's journals, papers, and texts, cuts through the authorship problem to clarify the philosopher's key ideas, see the comprehensive plan of his work, and make intelligible the dialectical coherence of his thought

https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01K3RS6T6/ref=sr_1_1_olp?ie=UTF8&qid=1503651637&sr=8-1&keywords=Gregor+Malantschuk

50,-

9780691071664

24/8/2017

388

67.    http://pics.librarything.com/picsizes/d6/b0/d6b0702dbc44527592b50325541417941414141.jpg

Scholtens, Wim R.

De onbekende Kierkegaard zijn werken, zijn gebeden

1972

Baarn Ten Have cop. 1972

7,-

9025940145

188

68.    http://ecx.images-amazon.com/images/I/51oFWQb9AnL._.jpg

 

Adi Shmueli

Kierkegaard and Consciousness

1972

Princeton University Press

Ex-bieb, geen omslag

15,-

9780691071435

31/1/14

218

69.    http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Mmzz8W0vL._SX356_BO1,204,203,200_.jpg

 

Jeremy Walker

To Will One Thing: Reflections on Kierkegaard's "Purity of Heart"

1972

McGill-Queen's University Press; 1st edition (February 1973)

20,-

8/11/2015

9780773500846

Hardcover

173

70.    http://ecx.images-amazon.com/images/I/41%2B0vkTgN1L._SL500_.jpg

 

Ronald Grimsley

Kierkegaard (Leaders of Modern Thought)

1973

Littlehampton Book Services Ltd

Ex-bieb.

10,-

978-0289701805

26/11/2013

127

71.    https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTSA1UweqeMSH3vdcoxkmbDxXxhcXI8leE2Q6p_SCU_sWyBqM38

 

Kierkegaard, Søren

De naakte waarheid: aforismen en andere korte notities

1974

Baarn: Ten Have; 103 p, 21 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=782525547

De naakte waarheid: aforismen en andere korte notities / Kierkegaard; een keuze samengest. en vert. [uit het Deens] door W.R. Scholtens

7,-

9025940579

augustus 2011

103

72.    http://c2.bibtopia.com/h/677/663/284663677.0.b.jpg

 

Anderson, Barbara

Kierkegaard: A fiction

1974

[Syracuse, N.Y.] Syracuse University Press, 1974.

Paperback uit 2012

‘Dr Anderson has written a most interesting and ingenious book, giving an impression of Kierkegaard as he was seen by the three women in his life - his mother, the prostitute and his fiancée, Regine Olsen.’

5,-

Hardcover

Ex-bieb; zonder omslag

Mei 2012

155

73.   

 

Kierkegaard, Søren

Concluding unscientific postscript

1974

Princeton: Princeton university press; XXII, 577 p, in-8; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=037973258

Eerste druk 1941

28,-

 Maart 2012

577

74.    http://www.themagickalcat.com/v/vspfiles/photos/BBBUB5-2T.jpg

 

Marthinus Willem Pretorius

 

Die Evangelie van Lyding. De Christologiese Swaartepunt by
Kierkegaard.

 

1974

Universiteit van Pretoria

Proefschrift. Uiterst zeldzaam en niet of nauwelijks te koop op de markt.

125,-

25/3/2015

Hardcover

174

75.    http://images.gr-assets.com/books/1417942230l/564644.jpg

 

Josiah Thomson

Kierkegaard: A critical biography

1974

Victor Gollancz ltd.

20,-

Hardcover

9780575017184

11/4/2016

290

76.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

John W. Elrod

Being and Existence in Kierkegaard's Pseudonymous Works

1975

Princeton Univ. Press

75,-

9780691072043 Hardcover

Januari 2013

271

77.    https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTca0kK4B17Uv1K5GVKt_5tnHll48odjZXWQrWeK6RsonA06JpAYA

 

Kierkegaard, Søren

Gebeden

1976

Baarn Ten Have

5,-

9025940935

april 2011

125

78.    http://pics.librarything.com/picsizes/b0/d0/b0d069400d26d97593343305951417941414141.jpg

 

Heiss, Robert

Hegel, Kierkegaard, Marx: de grote dialectische denkers van de 19e eeuw

1976

Utrecht [etc.]: Het Spectrum; 408 p, 18 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=801888190

5,-

9027451036

408

79.    http://ecx.images-amazon.com/images/I/31F2386s7HL.AA400.jpg

E.D. Klemke

Studies in the Philosophy of Kierkegaard

1976

1st edition by Klemke, E.D. published by Martinus Nijhoff

Merkwaardig genoeg peperduur op Amazon (300,-)

http://www.amazon.com/Philosophy-Kierkegaard-published-Martinus-Paperback/dp/B008TDYASI/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1348086798&sr=1-2&keywords=Studies+in+the+Philosophy+of+Kierkegaard+klemke

 

50,-

Paperback

19 September 2012

80

80.    http://covers.openlibrary.org/w/id/4464884-M.jpg

 

Bernard Bykhovskii

Kierkegaard (Philosophical Currents)

1976

Wordt internationaal nogal duur verkocht.

http://www.amazon.com/gp/offer-listing/9060320700/ref=tmm_pap_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used

 

Henry F. Mins (Translator)

100,-

ASIN: B0006CRTOW

24 Oktober 2013

120

81.   

 

Scholtens, Wim R.

Alle gekheid op een stokje: Kierkegaard als psycholoog

1979

Baarn: Ten Have, 1979.

5,-

9025941516

mei 2010

138

82.   

 

Kierkegaard, Søren

Schotschriften tegen gevestigde kerkelijkheid 'Het ogenblik' c.a

1980

Baarn Ten Have cop. 1980

8,-

9025941710

Juni 2009

221

83.    http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

Marthinus Van Schoor

Kierkegaard en kommunikasie

1980

Pretoria/ Kaapstad

 

Zeldzaam –haast onvindbaar in verkoop

50,-

9780868740836

In Zuid-Afrikaanse tekst

 

46

84.   

Merks, R.

De begrippen ironie en humor in het denken van Søren Kierkegaard

(2 exemplaren. 1 met stofomslag.)

1980

Oosterbeek: Bosbespers; 57 p, 23 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=802319351

 

15,-

906366042

9789063660420

Zeldzaam. Lijkt eigenbeheer, maar is toch een uitgave.

Mei 2010

57

85.   

 

Fenger, H.

Kierkegaard, the Myths and Their Origins: Studies in the Kierkegaardian Papers and Letters

1980

Yale University Press; Henning Fenger

50,-

9780300024623

Hardcover

3 juli 2012

 

256

86.    http://cc.pbsstatic.com/l/34/3334/9780313223334.jpg

 

Francois H. Lapointe (samensteller)

Søren Kierkegaard and His Critics: An International Bibliography of Criticism

1980

Greenwood Press (1980), Edition: 1St Edition,

(Bieb-ex)

75,-

Hardcover

15 Augustus 2012

430

87.    https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTNGbkYwwkN_Q13nVaaYC_DS7tdDEejF20ANw3GAnA4Wfnn0YNqTA

 

Niels Thulstrup

Kierkegaard's relation to Hegel

1980

Princeton University Press

 

30,-

Paperback

19 September 2012

401

88.    http://books.google.com/books?id=zLcFtKISzmwC&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&imgtk=AFLRE71likGaBDl5ufUCI-oYCb19DrfDuDn8l6Rg7TXV1p5gRI08PC_zr0TNCDYs7zlHzJaYXs2WnumGKy_IIf7PA1IwZSe5Hm1D4dHpeMOIpBnGHzYh7WJrrdcakfbc9lwJUazcf0fk

 

Mark C. Taylor

Journeys to Selfhood: Hegel & Kierkegaard

 

1980

University of California Press

Heruitgave in 2000 met nieuwe introductie.

Taylor (humanities and religion, Williams College, Massachusetts) reconsiders the two philosophers based on the notion that all modern philosophy lies between the poles of their thought.

 

 

20,-

0520041763

1 mei 2013

298

89.   

 

Kierkegaard, Søren

Het dagboek van de verleider (3ex.)

1981

Amsterdam De Arbeiderspers cop. 1981

Eerste druk.

Serie grote ABC (nummer 392)

Vertaald door Jan Marquart Scholtz met een nawoord van Egil Tornqvist. Kenmerkend slechte omslag kwaliteit.

40,-

9029524855

Redelijk zeldzaam

November 2010

211

90.    http://books.google.com/books?id=NokQAQAAIAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=1

 

by A. Freire

Ashbaugh

 

Other authors:

Marie Mikulová

Thulstrup/ Niels

Thulstrup

 

 

Kierkegaard and great traditions

1981

Bibliotheca Kierkegaardiana Vol. 6.

Reitzel: Kopenhagen

(Engels)

50,-

Paperback

Mei 2012

232

91.   

 

Kierkegaard, Søren

Dagboeknotities een keuze

1981

Baarn Ten Have 1981

15,-

 Hardcover

280

92.   

 

Kierkegaard, Søren

Dagboeknotities een keuze

1981

Baarn Ten Have 1981

10,-

 

280

93.    http://i1210.photobucket.com/albums/cc406/earthlightbooks/Last%20Word%20Books/D42EADB5-4B72-46D1-A3A1-3B4A9C45CE80-4686-000003536DC3D117.jpg

 

John W. Elrod

Kierkegaard and Christendom

1981

Princeton Univ Press.

35,-

Hardcover

19 September 2012

320

94.    http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VqDa9GOhL._SX300_.jpg

 

Joseph H. Smith

Kierkegaard's Truth: The Disclosure of the Self. In: Psychiatry and the Humanities, Vol. 5

1981

Yale University Press

30,-

9780300026214

Oktober 2013

438

95.    http://pics.librarything.com/picsizes/e3/c1/e3c174d8fe3d36259356b455477417941414141.jpg

 

Kierkegaard, Søren

Denken en zijn

1982

Meppel [etc.]: Boom; 173 p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=822049767

Denken en zijn / Søren Kierkegaard; vert. [uit het Deens] van Gerard Rasch; inl. en annotaties van Teddy Petersen

15,-

9060094840

april 2010

173

96.   

 

Hannay, A.

Kierkegaard

1982

Series: Arguments of the Philosophers

Kierkegaard by Alastair Hannay

London [etc.]: Routledge & Kegan Paul; XII, 385 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=821311786

150,-

150,- edition 1999

Hardcover

Dit is 1982. Bieb-ex.

April 2012

385

97.    http://ecx.images-amazon.com/images/P/0919401023.01._SX450_SY635_SCLZZZZZZZ_.jpg

 

Alastair McKinnon

Kierkegaard: Resources and Results

1982

Wilfrid Laurier University Press

25,-

Hardcover

2 augustus 2012

190

98.    Cover of: Where the passion is by H. A. Nielsen

 

Nielsen, Harry A.

Where the Passion Is: A Reading of Kierkegaard's Philosophical Fragments

1983

Univ Pr of Florida (1983), Hardcover, 209 pages

 

Wordt soms voor woekerbedrag aangeboden.

55,-

0813007429

Hardcover

Maart 2012

209

99.   

David F. Swenson

 

Something About Kierkegaard

1983

(Rose) by Mercer Univ Pr (1983), Edition: First Edition, Hardcover, 259 pages

 

25,-

Hardcover

April 2012

259

100.

 

Ent, Anton

De hoed van Kierkegaard: gedichten

1983

Amsterdam: De Arbeiderspers; 56 p, 21 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=832397245

7,-

9029515414

augustus 2010

56

101.

 

Collins, James Daniel

The mind of Kierkegaard

1983

Princeton, N.J.: Princeton University Press, [1983]

10,-

0691072795

november 2010

xvi; 314

102.   http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Absar Ahmad

Kant and Kierkegaard: A Comparative Study

1983

Is nergens traceerbaar.

The Caravan Bookhouse. Kachehri Road Lahore.

150,-

Mei 2013 Obscuur en zeldzaam.

164

103. http://boeklog.info/pics/kierkegaard_aforismen.jpg

Søren Kierkegaard

Aforismen

 

1983

Verzameld en vertaald door drs. W.R. Scholtens

Niet te verwarren men ‘De naakte waarheid / Aforismen en andere korte notities’

Ten Have/Baarn

http://boeklog.info/2013/09/22/aforismen/

 

15,-

9789025942472

14/2/14

Zeldzaam. Lastig te vinden uitgave

120

104.

 

Søren Kierkegaard

The Sickness Unto Death: A Christian Psychological Exposition for Upbuilding and Awakening

 

1983

Kierkegaard's Writings, XIX, Volume 19. Princeton University Press.

20,-

9780691020280

28 September 2018

204

105. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcSbt_-Tf1lRDSmIjtKWYtOh0OzAVON5BVJyhJM61Hb77xlcRk

 

Naomi Lebowitz

Kierkegaard, a life of allegory

1985

Baton Rouge: Louisiana State University Press

35,-

9780807111864 Hardcover

(1 juni 2012)

242 (xvii)

 

106. http://images.boekwinkeltjes.nl/small/P8E5694qVEJEIft3a1nN.jpg

Kuypers, E.L.G.E. (Etienne)

Met de hoed in de hand. Kierkegaard als pedagoog.

1985

Maastricht, Climacus, 1985., . 1 volumes. 14x21 cm. modern paperback. 96 pp. Studie naar de gedachten van Kierkegaard vanuit een pedagogisch perspectief. Lijkt op scriptie, als voorwerk voor proefschrift.

15,-

9080007218

Mei 2012

96

107. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQPS_RX2HBounZnS_vPsbKacKATsnIx7Q5CLh3zW8moCyD3H-_Z

 

Perkins, Robert L.

The Concept of anxiety

1985

Macon, Ga.: Mercer, c1985.

35,-

0865541426

 

Hardcover

Maart 2012

xii; 203

108. Voorkant

 

George Connell

To Be One Thing: Personal Unity in Kierkegaard's Thought

1985

Mercer Univ Pr; 1st Ed. edition (June 1985)

35,-

9780865541566 Hardcover

11 juli 2012

197

109.

 

Joh. Climacus

Johannes Climacus, ofwel Men moet aan alles twijfelen (De omnibus dubitandum est) over het begin van alle wijsbegeerte

1986

Bieb-exemplaar universiteit Amsterdam.

2e hands moeilijk te vinden via de gebruikelijke kanalen.

20,-

Mei 2012

144

110. http://ecx.images-amazon.com/images/I/61LOzKAj9LL.jpg

 

C.E. Deyton

Speaking of love : Kierkegaard's plan for faith

1986

Rowman & Littlefield. Moeilijker vindbaar.

20,-

9780819155047 Ex-bieb

1/12/2015

122

111. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTVwCvJu6x6nVPe39HXN_HZyr2xPtjoHCD386lEiEsAcytffAls

 

Kierkegaard, Søren

Stadia op de levensweg: studiën door verschillende personen, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Boekbinder.

1987

Amsterdam: Meulenhoff; P. 273-538, XXXII p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=040919161

Deel 2

15,-

9029023260

Mei 2009

538

112. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRFMJEVou7W4ctAiM8Z42PN3-O7sXBbg-JkJpjvA0_lNnoz8LVOxw

 

M. Veltman (1920-)

Kierkegaard. Een kennismaking door een keuze uit dagboek teksten, brieven en werken

1987

Serie befaamde theologen. Kierkegaard. Een kennismaking door een keuze uit dagboek teksten, brieven en werken.

Samengesteld, ingeleid en toegelicht door Maria Veltman.

Uitgeverij JH Kok: Kampen.

‘De geniale Deense filosoof en theoloog Soren Kierkegaard wordt vaak beschouwd als de grondlegger van het zogenaamde existentialisme. Zijn invloed op het huidige filosofische en theologische denken is groot. Na een korte biografische schets volgen in dit boek fragmenten uit zijn dagboek, nagelaten brieven, gedachten uit verschillende van zijn boeken. Deze laatste vormen de kern van dit boek: zijn gedachten over het esthetische, het ethische en daarop aansluitend een overweging van het paradoxale, dat 'geloven' heet. De uitgave eindigt met een korte nabeschouwing door de samensteller.’

15,-

9024241561

Mei 2012

218

113. http://pics.librarything.com/picsizes/e3/e4/e3e42dd502138c0593234455477417941414141.jpg

 

Veltman, Maria

Søren Kierkegaard: een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap

1987

Assen [etc.]: Van Gorcum; XX, 221 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=036662291

15,-

902322258x

juli 2010

221

114. http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

Kuypers, E. L. G. E

Spelen met beelden: Een theoretisch-kritische studie over de zin of onzin van een christelijk religieus-georiënteerde-pedagogie(k) onder auspiciën van S.A. Kierkegaard (Dutch Edition)

1987

Van Gorcum (1987), Unknown Binding, 300 pagina's

Cover niet te vinden

15,-

9023223292

juni 2009

300

115. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSosqlkf3XxkT7roynKjtUom9QAYAxA6IHkalMpZuSLo4rZAHo5

Jan H. de Boer

Wie was toch Kierkegaard de enkeling? Hij wil eens kennismaken met u

1987

Eigen beheer. Epe.

Laatste alinea van het boek suggereert dat het bedoeld was voor uitgave.

Helaas zonder jaartal. Er circuleert een recensie gepubliceerd in 1987 waarschijnlijk in het Reformatorisch Dagblad:

Een onder eigen verantwoordelijkheid uitgegeven boekje over de Deense denker Kierkegaard (1813-1855) schreef J. H. de Boer uit Epe. Het boekje had eerder dienst gedaan als scriptie paedagogiek-MO. Naast een overzicht van het (veelbewogen) leven van Kierkegaard, gaat de auteur in op diens opvattingen over de existentie en de enkeling. Terecht benadrukt De Boer de centrale plaats van het begrip enkeling in het denken van Kierkegaard. De mens staat in zijn opvatting -gezien in het licht van de eeuwigheid- ten diepste alleen met zichzelf en... met God. (….)

Het boekje van De Boer geeft een vlot geschreven inleiding (althans voor degenen die onbekend zijn met deze filosoof), maar biedt voor het overige weinig nieuws. Het baseert, zich voor het overgrote deel op de bekende feiten en wekt ook niet de indruk dat de auteur de bronnen zelf bestudeerd heeft. Op sommige punten 'vertilt' de auteur zich aan de ingewikkelde problematiek van het denken van Kierkegaard. Maar men neme zelf de proef op de som en leze dit werkje. Oorspronkelijke prijs ƒ 10.

25,-

Zeldzaam.

Blauwe kaft met adres van auteur op de voorkant (De Leegte)

Mei 2012

42

116. http://pics.librarything.com/picsizes/e8/bb/e8bbc9c528ff21f5978386d5477417941414141.jpg

Kierkegaard, Søren

Stadia op de levensweg: studiën door verschillende personen, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Boekbinder.

1987

Amsterdam: Meulenhoff; LV, 272 p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=040919080

Deel 1

15,-

9029014008

Mei 2009

538

117.

 

Kierkegaard

Either/Or (I)

1987

Princeton University Press

Transl.: Howard Vincent Hong

30,-

9780691020419

Juli 2017

702

118.

 

Kierkegaard

Either/Or (II)

1987

Princeton University Press

Transl.: Howard Vincent Hong

30,-

9780691020426

Juli 2017

528

119.

 

Wim Scholtens

Søren Kierkegaard. De vrouw en de kloosterling. Een mariologische terreinverkenning

1987

Karmel-special.

Zeldzame uitgave voor verzamelaars. Eigen coverfoto.

Praktisch onvindbaar in de verkoop

 

??

Geen isbn

Maart 2021

23

120. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ58-uftH9jSc-cryuXdP62B2SZTTi5uWA2M9_6LqnP7w8_1yeV

 

Scholtens, W. R

Kierkegaards werken: Een inleiding (Dutch Edition)

(3 exemplaren)

1988

Ten Have (1988), Pb. 207 pages

10,-

9025943640

Mei 2009/2012

207

121. http://ecx.images-amazon.com/images/I/41lbjCqnhIL._SY344_BO1,204,203,200_.jpg

 

Anne T. Salvatore

Greene and Kierkegaard

1988

University of Alabama press.

25,-

9780817303327

13/11/14

Hardcover

122

122. http://ecx.images-amazon.com/images/I/41mdRKiIDoL._AA160_.jpg

 

Alfred otto Schwede

Die Kierkegaards. Die Geschichte einer Kopenhagener Wirkwarenhändlerfamilie, insonderheit eines Vaters und seines...1988

1988

Berlin, Evangelische Verlagsanstalt

10,-

9783374005147

1/3/2016

222

123. Voorkant

 

Kuypers, Etienne

Kierkegaard en de twintigste eeuw

1989

Kampen Kok Agora cop. 1989

20,-

9024276403

136

124. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNO9qonImPOGX6EpEztqO_n265KN5KBVNAdsEvtjNSWN6juUQL

 

 

Kierkegaard, Søren Aabye

The Laughter Is on My Side: An Imaginative Introduction to Kierkegaard

 

1989

Roger Poole (Editor), Henrik Stangerup (Editor)

Princeton University Press.

‘Here is an engaging alternative to the more solemn introductions to Sren Kierkegaard that are currently available: The Laughter Is on My Side entices us into Kierkegaard's way of looking at the world. Skillfully clearing a path to the heart of Kierkegaard's writings for those who may be unfamiliar with the great Danish thinker, Roger Poole and Henrik Stangerup rearrange some of his most pleasurable and most readable passages to form an entertaining "text-narrative"--not a selection in the ordinary sense but an innovative presentation that tells a new story.’

35,-

0691073619

Hardcover

Mei 2012

245

125.

 

Harold Bloom (ed.)

Søren Kierkegaard

1989

Søren Kierkegaard (Bloom's Modern Critical Views)
Chelsea House Pub (L) (1989),
Library Binding, 252 pages

25,-

Ex library

Hardcover

April 2012

252

126.

 

Bos, Gerard Dick van den

Sporen van Kierkegaard: de Nederlandstalige Kierkegaardliteratuur tussen 1880 en 1930

1989

[S.l.: s.n.]; 281 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=05210835X

Sporen van Kierkegaard: de Nederlandstalige Kierkegaardliteratuur tussen 1880 en 1930 / Gerard Dick van den Bos

10,-

9090028331

281

127. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRU_EM7_8-U30s_zo0ntt6hWOM1cl2sAzvgKehXRN-_XbIpRVaG

 

Kierkegaard, Søren

Parables of Kierkegaard

1989

Princeton; Guildford: Princeton University Press, 1989.

15,-

0691020531

Mei 2010

xxv; 186

128. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQvJkr6QO2-JQbcKQi9bwOHg3CXM5sYy13gd-_n-3CC_6qvaE7i

 

Creegan, Charles L.

Wittgenstein and Kierkegaard: Religion, Individuality, and Philosophical Method

1989

Routledge

Zeldzaam.

‘Offers a new perspective on the thought of these two seminal figures in the history of philosophy, by identifying and exploring a number of important conceptual similarities between them. This book should be of interest to students and teachers of philosophy of language, philosophy of religion and ontology.’

http://www.amazon.de/Wittgenstein-Kierkegaard-Religion-Individuality-Philosophical/dp/0415000661/ref=sr_1_1?s=books-intl-de&ie=UTF8&qid=1339708499&sr=1-1

 

150,-

9780415000666

Hardcover

Zeldzaam

(14 juni 2012)

 

176

129. http://books.google.com/books?id=GfTWAAAAMAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&imgtk=AFLRE70oJCgXxcWL9d903Xnyfq-e-C24NBfmrqzOF7TwQCiQhbG-NCEOdLqKhYwebq3zOyUajQi9juRsT9S-UqYK5AJVHTceUFTCarX65q5Pd5vkD30dn78

 

Roger Poole, Henrik Stangerup

A Kierkegaard reader: texts and narratives

 

1989

Fourth Estate Ltd.

 

Including extracts from all Kierkegaard's major texts, as well as many from lesser known works, this book illustrates the development of his thought and aims to supply an understanding of the principles of his philosophy. The relationship between the physical and spiritual aspects of humanity is covered. Dr Poole is also author of "The Unknown Virginia Woolf", Henrik Stangerup is a Danish novelist and author of the best-selling "The Road to Santa Lagoa".

5,-

9780947795986

Februari 2013

256

130. http://ecx.images-amazon.com/images/I/51D-ipEwDcL._.jpg

 

Nicolaus Notabene (ps.)/ William McDonald, Translator

Prefaces: Light Reading for Certain Classes As the Occassion May Require, by Nicolaus Notabene.

1989

University Press of Florida.

Kierkegaard and Postmodernism.

50,-

9780813009308

Hardcover

20 maart 2014

120

131. http://isbn.abebooks.com/tite/64/07/2070325164.jpg

 

Søren Kierkegaard

Journal Du Seducteur (Folio Essais)

1989

Gekocht in Frankrijk. Alsace.

 

Published by Gallimard Education.

18,-

9782070325160

14/8/2014

252

132. Oordeel zelf! ; Tot zelfonderzoek, mijn tijdgenoten aanbevolen

 

Kierkegaard, Søren

Oordeel zelf! Tot zelfonderzoek, mijn tijdgenoten aanbevolen

1990

Baarn Ten Have cop. 1990

 

Oorspronkelijke titel: Dommer selv!: til selvprovelse samtiden anbefalet
Oorspronkelijke uitgever: Reitzel Kopenhagen

 

Twee stichtelijke toespraken van de Deense theoloog

10,-

9789025944384

137

133.

 

Hameete, Gepke Louise

Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling

1990

Delft: Eburon; 173 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=058714138

Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
Met lit. opg. - Met samenvatting in het Engels

15,-

9051661428

173

134. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR5_9shqGVQsUWDGPHc_eBBGr7uF9nVhWo95HWbLsd3-cMFkPHKvA

Pat Bigelow

The Conning, The Cunning of Being.

Being a Kierkegaardian

1990

University Press of Florida Tallahassee

(Kierkegaard & postmodernism series)

 

Being a Kierkegaardian Demonstration of the Postmodern Implosion of Metaphysical Sense in Aristotle and the Early Heidegger

 

Moeilijk boek ;-)

55,-

Hardcover

Mei 2012

262

135. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCzIOhZGB7UKEMiZMufnT1YEAfmnNUJKP59YtCGkV9ZPDBHVZ-fQ

Kirmmse, Bruce H.

Kierkegaard in Golden Age Denmark (Indiana Series in the Philosophy of Religion)

1990

Indiana University Press.

 

Wil in Nederland nog wel eens voor 65,- of meer worden aangeboden.

35,-

0253330440

Hardcover

Maart 2012

576

136. http://pictures.abebooks.com/THIRDMAN/md/md5896385075.jpg

 

C. Stephen Evans

Soren Kierkegaard's Christian Psychology: Insight for Counseling & Pastoral Care

1990

Zondervan Publishing House

20,-

9780310437512

19/1/15

135

137.

 

Elmer H. Duncan

 

Kierkegaard

1991

Hendrickson Pub

Series: Makers of the Modern Theological Mind

 

40,-

Hardcover

April 2012

155

138. http://pics.librarything.com/picsizes/d8/43/d843221f6d23d8f597a71415967417941414141.jpg

 

Taels, Johan

Søren Kierkegaard als filosoof de weg terug naar het subject

1991

Leuven Universitaire Pers 1991

 

9061864682

Zeldzaam

170

139. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTifAlW5tK7pCoaPfVlXhgmcXrLXE_X2GH5QlAbIeuArSUcCN71

 

Kierkegaard, Søren

Dagboeken

1991

Amsterdam: De Arbeiderspers; 315 p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=088949559 Gekozen en ingel. door Sybren Polet; vert. [uit het Deens] door Cora Polet

50,-

9029525339

Redelijk zeldzaam

315

140. http://www.mullerbook.nl/images/boeken/boek.27874.large.jpg

 

Scholtens, Wim R.

'Kijk, hier barst de taal ...' mystiek bij Kierkegaard

1991

Kampen Kok 1991

8,-

9024223946

mei 2010

84

141.

 

Søren Kierkegaard

Practice in Christianity

 

1991

Kierkegaard's Writings, XX, Volume 20. Princeton University Press.

35,-

9780691020631

28 September 2018

418

142. Writing the incommensurable : Kierkegaard,…

 

Finn, Mary E.

Writing the incommensurable: Kierkegaard, Rossetti, and Hopkins

1992

University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, c1992.

35,-

0271008547

Hardcover

April 2012

180

143. http://images.deslegte.com/bookimages/w170/Covers/1668913.jpg

 

Kierkegaard, Søren

Plankenkoorts en drankzucht twee essays over theater

1992

Baarn Ten Have cop. 1992

8,-

902594504x

juni 2009

86

144. Cover for the book Kierkegaard's Critique of Reason and Society

 

Merold Westphal

Kierkegaard's Critique of Reason and Society

1992

“Westphal shows us that Kierkegaard’s philosophy makes an important contribution to what we now call the ‘critique of ideology,’ embracing both political and sociological concerns, and squarely based upon as affirmation of human reason—a reason that is fully aware of its own nature, neither shirking its responsibilities nor overstepping its capacities. For those who would like to get beyond the myth of Kierkegaard as an apostle of the ’solitary self,’ Kierkegaard’s Critique of Reason and Society is just the book to read.”

30,-

9780271008301

13/11/2014

142

145. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQczXDrNmPyh7st-81Lkg27J3dq5ybmaVQsvOhy7ZG-t88RHBFRZQ

 

Veltman, Maria

Verhandeling. - 1993. - 115 S

Daden van liefde

1993

Leeuwen [u.a.]: Garant, 1993.

Proefschrift

15,-

 Mei 2009

115

146. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTifAlW5tK7pCoaPfVlXhgmcXrLXE_X2GH5QlAbIeuArSUcCN71

Kierkegaard, Søren

(2e druk)

Dagboeken

1993

Amsterdam De Arbeiderspers cop. 1991

40,-

9029525339

juli 2010

315

147. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQczXDrNmPyh7st-81Lkg27J3dq5ybmaVQsvOhy7ZG-t88RHBFRZQ

Kierkegaard, Søren

(Veltman, Maria)

Vertaling Daden van liefde

1993

Leuven/Apeldoorn: Garant, 1993.

15,-

905350169x

mei 2009

383

148.

 

Stott, Michelle

Behind the mask: Kierkegaard's pseudonymic treatment of Lessing in the Concluding unscientific postscript

1993

Lewisburg, [Pa.]: London: Bucknell University Press; Associated University Presses, c1993.

25,-

0838752462

Hardcover

Maart 2012

ix; 140

149.

Hall, Ronald L.

Word and spirit: a Kierkegaardian critique of the modern age

1993

Bloomington: Indiana University Press, c1993.

40,-

0253327520

Hardcover

Maart 2012

xiii; 218

150. http://books.google.com/books?id=mgQryKlWF2cC&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&edge=curl&imgtk=AFLRE71YwHvIqLIhKE4Vt8FC-QjLytIMgP34Tbme-VvqA9H_nNjdH3ZKwMwUn5MNvdLa18MhjnH6XcD8wjOuCS8slkOIfJ50CJrIK2WWPzie1x0JBzZOOxs

 

Veltman, M.

Het ontwaken van de menselijke geest: Zelfbewustwording in de werken van Kierkegaard

1993

Garant uitgevers. Zeldzaam verkrijgbaar.

25,-

Paperback

1 Augustus 2012

102

151. http://press.princeton.edu/images/k5241.gif

 

Søren Kierkegaard

Upbuilding discourses in various spirits

1993

Princeton University Press
In his praise for Part I of Upbuilding Discourses in Various Spirits, the eminent Kierkegaard scholar Eduard Geismar said, "I am of the opinion that nothing of what he has written is to such a degree before the face of God. Anyone who really wants to understand Kierkegaard does well to begin with it." These discourses, composed after Kierkegaard had initially intended to end his public writing career, constitute the first work of his "second authorship." Characterized by Kierkegaard as ethical-ironic, Part One, on the theme of "Purity of Heart Is to Will One Thing, " offers a penetrating discussion of double-mindedness and ethical integrity; the irony lies in the relation between factuality and ideality. Part Two, "What We Learn from the Lilies in the Field and from the Birds of the Air, " is humorous for Kierkegaard in that it exposes an inverted qualitative difference between the learner and the teacher. In Part Three, "The Gospel of Sufferings, Christian Discourses, " the philosopher explores the theme of joy, as in "The Joy of It That the School of Sufferings Educates for Eternity."

80,-

9780691032740

Hardcover

22/5/2014

442

152.

 

David R. Law

Kierkegaard as negative theologian

1993

Oxford Theology and Religion Monographs

Clarendon Press Oxford

30,-

9780198263364 Hardcover, December 2020

 

231

153. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQYkFKL5D2AGHXJ8LXmmI47RJ_FC17pVI-jFiZT3cgK895oFQpqYA

Kuypers, E. (red.)

De levende Kierkegaard

1994

Garant uitgever. Uit de serie: rondom filosofen. Nummer zes.

 

E. Kuypers (red.): De levende Kierkegaard. Garant, Apeldoorn; 215 blz. Fl. 49,90. Etienne Kuypers, Julia Watkin, J. Sperna Weiland e. a. over het werk van de Deense filosoof/theoloog.

(add. 23/5/2012)

25,-

9053502300

Paperback. Zeldzaam verkrijgbaar/ moeilijker te vinden

Mei 2012

215

154. http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

Bank, Elsebeth

Kierkegaard en het moderne denken in een bevrijde stad

1994

Antwerpen, Werkgroep Kierkegaard. 1994, 1ste dr. Ing. 22x14cm. 96 blz. Ill.: Frans Van Immerseel (omslag).

Antwerpen Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen

http://www.trouw.nl/tr/nl/4512/Cultuur/archief/article/detail/2768042/1995/06/16/Charlatan-Kierkegaard-voorzag-een-cultuurcrisis-in-de-twintigste-eeuw.dhtml

10,-

908021731x

juli 2010

96

155. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR08rJymEBPz66H2J2sJ6WYKGCSqt1030iu5N7oUXZ4JoqE1YDT6w

 

Walsh, Sylvia

Living poetically: Kierkegaard's existential aesthetics

1994

University Park, Pa.: Pennsylvania State University, c1994.

40,-

0271013281

Hardcover

Maart 2012

xiv; 294

156. http://s.s-bol.com/imgbase0/BOOKCOVER/FC/0/8/0/5/4/0805416242.gif

 

L. Joseph Rosas, III

 

Scripture in the Thought of Sören Kierkegaard

1994

Baptist Sunday School Board

Broadman & Holman Publishers

45,-

9780805416244

Hardcover

23 juli 2012

219

157. http://isbn.abebooks.com/mz/04/41/0415101204.jpg

Michael Weston

Kierkegaard and Modern Continental Philosophy: An Introduction

1994

In Kierkegaard and Modern European Philosophy Weston argues that, despite being acknowledged as a precursor to Nietzsche and post-Nietzschean thinkers such as Heidegger and Derrida, the radical nature of Kierkegaard's critique of philosophy has been missed. Weston examines and explains the metaphysical tradition, as exemplified by Plato and Hegel, and the post-metaphysical critiques of Nietzsche, Heidegger and Derrida. He shows how Kierkegaard's ethical critique of philosophy undermines the former and escapes the latter. He considers another ethical critique of philosophy, that of Levinas, before identifying ethics as the non-philosophical site where philosophy can be criticized. Kierkegaard and Modern European Philosophy: An Introduction argues that, by refusing to allow philosophy jurisdiction over ethics and religion, Kieregaard's critique applies as much to modern continental thought as to the metaphysical thought it seeks to undermine. (Amazon.com)

20,-

978-0415101202

25/4/14

200

158.

 

Delfgaauw, Bernard

Kierkegaard: waarheid en menselijkheid

2 exemplaren

1995

Kampen: Kok Agora; 100 p, 21 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=142432482

10,-

903910543x

100

159. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSj6CAPG0pwDesiLtcd3BFRRkF_Da8eCHEGIq8vIJ2RuDWN5l7xcw

 

Kierkegaard, Søren

Over het begrip ironie

1995

Amsterdam [etc.]: Boom; 141 p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=109535146

Vert. van: Om begrebet ironi: med stadigt hensyn til Socrates. - Kopenhagen: Gyldendal, 1930. –

Oorspr. verschenen als proefschrift Kopenhagen, 1841

15,-

9053520872

november 2010

141

160.

 

Kjaer, Grethe

Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding

1995

Baarn Ten Have cop. 1995

10,-

9025946283

Februari 2010

160

161. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSb7vW2izD4ozR0sUC7FzMe1XBB5m9g8HhJV0OwcLO_8XSN-Q8Z3g

 

Kierkegaard, Søren

Oefening in christendom

1995

Utrecht: Bijleveld; 231 p, 21 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=85078235X

Oorspronkelijke uitgave 1981. Heruitgave 1995. Dit is de heruitgave.

25,-

9061316391

April 2007

231

162. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2fEmxLJpi7KTR3FiVO2Ki56H7CqC-n1E3qZW0KCER8Ug0mRY--w

 

Kierkegaard, S.

Wijsgerige kruimels, of Een kruimeltje filosofie / door Johannes Climacus; uitg. door S. Kierkegaard. Het begrip angst

1995

Baarn: Ambo; 384 p, 23 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=13849150X

Wijsgerige kruimels, of Een kruimeltje filosofie / door Johannes Climacus; uitg. door S. Kierkegaard. Het begrip angst / door Vigilius Haufniensis; vert. [uit het Deens] ingel. en van aantek. voorz. door J. Sperna Weiland
Het
begrip angst

35,-

9026313381

Hardcover

mei 2009

384

163. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQN_l39Nx0EpovEVDS2wJrGsksPtGVcc7LW6U6k6RWCiV91yAgY

 

Emmanuel, S.E.

Kierkegaard and the concept of revelation

1995

State Univ of New York Press.

“Gathering together the various strands of Kierkegaard's thought - his understanding of the relationship between faith and reason, the relevance of historical knowledge to faith, the nature of religious conversion, the concept of truth, the limits of religious authority, and the dialectic of religious communication - Emmanuel creates a fresh and unified perspective on Kierkegaard's religious position. By revealing the inner connections between what are often perceived as fascinating but discrete aspects of Kierkegaard's complex authorship, this study provides the first comprehensive interpretation of Kierkegaard's view of Christian revelation and the central importance of that concept for understanding the development of his religious philosophy.”

25,-

9780791426982

(21 juni 2012)

190

164. http://eb.tncdn.net/dyn/200/978/041/5117234.jpg

 

Harvie Ferguson

Melancholy and the Critique of Modernity: Søren Kierkegaard's Religious Psychology

1995

Review

. . . a significant re-writing of Kierkegaard's texts in the context of debates on the configuration of modernity.

–Keith Tester, Portsmouth University

 

A masterful performance--original, significant and very very good.

–Professor Gianfranco Pggi, Department of Sociology, University of Virginia

 

... challenging [and] unsettling.

–Donald Cpps, Princeton Theological Seminary

35,-

9780415117234

12 maart 2014

304

165.

 

Arnold B. Come

Kierkegaard as humanist. Discovering My Self

1995

McGill-Queen’s Studies in the Hist of Id

50,-

9780773510197 Hardcover,

November 2020

 

512

166.

 

Abrahim H. Khan

Salighed as happiness? Kierkegaard on the Concept Salighed

1995

Wilfrid Laurier University Press

The Kierkegaard monograph series

10,-

9780889201408

Hardcover,

December 2020

 

148

167. Kierkegaard in Post/Modernity (Studies in Continental Thought)  (1995-10-22): Amazon.com: Books

 

Martin Joseph Matustik (Ed.), Merold Westphal (Ed.)

Kierkegaard in Post/Modernity

1995

Indiana Univ Pr.

(Studies in Continental Thought)

Ex. bibliotheekboek

20,-

9780253328885

Maart 2021

305

168. http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Herps, H.T.H.

Angst. De sleutel tot een ander denken?

Een onderzoek naar de rol van angst in het denken van Kierkegaard en Heidegger

1996

Nijmegen universiteit. Niet uitgegeven. Betreft academische studie ter verkrijging van de doctorandustitel in de wijsbegeerte.

(Doct. scriptie Faculteit Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Nijmegen). Nijmegen, 1996. .. p., 30x21 cm.

-

 

118

169. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRNTjYhcXCsdnqZcspuzfbNr6QaDkBBLWyYkllH-kL9hrReA3b9rg

 

Kierkegaard, Søren

Papers and journals: a selection

1996

London: Penguin, 1996.

19,-

0140445897

April 2010

xii; 682

170. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRPYkXAovgladklE1YJzZndtTmoz6JxIV5qaqQ_ISdNecNfqXEg

 

Kirmmse, Bruce H.

Encounters with Kierkegaard: a life as seen by his contemporaries

1996

Princeton, N.J.; Princeton University Press, c1996.

32,-

0691011060

mei 2010

xx; 358

171. http://assets.cambridge.org/97805215/55517/cover/9780521555517.jpg

David J. Gouwens

Kierkegaard as Religious Thinker

 

1996

Cambridge UP
Using Kierkegaard's later religious writings as well as his earlier philosophical works, David Gouwens explores this philosopher's religious and theological thought, focusing on human nature, Christ, and Christian discipleship. He helps the reader approach Kierkegaard as someone who both analysed religion and sought to evoke religious dispositions in his readers. Gouwens discusses Kierkegaard's main concerns as a religious and, specifically, Christian thinker, and his treatment of religion using the dialectic of 'becoming Christian', and counters the interpretation of his religious thought as privatistic and asocial. Gouwens appraises both the edifying discourses and the pseudonymous writings, including the particular problems posed by the latter. Between foundationalism and irrationalism, Kierkegaard's ideas are seen to anticipate the end of 'modernity', while standing at the centre of the Christian tradition. (schutbladboek)

70,-

9780521460316

Hardcover zonder stofomslag

22/5/2014

248

172. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRPYkXAovgladklE1YJzZndtTmoz6JxIV5qaqQ_ISdNecNfqXEg

 

Kirmmse, Bruce H.

Encounters with Kierkegaard: a life as seen by his contemporaries

1996

Princeton, N.J.; Princeton University Press, c1996.

30,-

978069101106614 oktober 2014

Hardcover

xx; 358

173.  

John W. Wronoski (proprietor)

Soren Kierkegaard. A collection of the first editions

1996

Obscuur verzamelobject met overzicht van eerste drukken inclusief prijsstelling. Catalogue Lame Duck Books 24

50,-

3/3/2015

31

174. encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS...

 

Søren Kierkegaard, Perry D. LeFevre

The Prayers of Kierkegaard

1996

University of Chicago Press (eerste editie paperback 1963)

15,-

9780226470573

Juli 2020

245

175. http://covers.openlibrary.org/b/id/3745252-L.jpg

 

IJsseling, Hester

Over voorwoorden: Hegel, Kierkegaard, Nietzsche (Dutch Edition)

1997

Boom (1997), pb, 247 pages

Proefschrift

‘In dit boek worden de eigenaardigheden van het voorwoord tot de filosofische tekst in verband gebracht met kenmerken van het filosofisch denken. Langs deze weg tracht IJsseling iets te laten zien van wat filosofie is in een tijdperk waarin de waarheid niet langer als vanzelfsprekend fundament kan worden aangenomen.’

10,-

9053523480

maart 2010

247

176. http://isbn.abebooks.com/mz/md/85/81/receiving-soren-kierkegaard:-the-early-impact-and-transmission-of-his-thought/md0813208785.jpg

Habib C. Malik

Receiving Søren Kierkegaard: the early impact and transmission of his thought

1997

Washington, D.C.: Catholic University of America Press.

‘During his lifetime and after, Kierkegaard's philosophical and theological legacies were received with much contention and controversy. This book chronicles the early years of that legacy and analyzes his impact on the lives and thought of such figures as Ibsen, Nietzsche, Joyce, Kafka and Kassna.’

40,-

Hardcover

Mei 2012

438

177.

Lansink, Cyrillus Herman Johannes

Vrijheid en ironie: Kierkegaards ethiek van de zelfwording

1997

Leuven: Peeters, 1997.

Proefschrift

Openbaar te verdedigen op dinsdag 16 december 1997 des namiddags om 1.30 uur precies door Cyrillus Herman Johannes Lansink geboren op 2 juli 1963

te Haaksbergen

Verschenen in de serie Tertium Datur

‘Deze uitgave is een studie naar het ethisch-religieuze denken van Søren Kierkegaard (1813-1855) aan de hand van de vraag naar de (im)morele betekenis van ironie. Ironie is voor Kierkegaard meer dan een stijlfiguur, een talig instrument ter lering en vermaak; ze duidt op een levenshouding, een existentiële dispositie waarbij het wezenlijke van de mens, zijn vrijheid als morele opgave, als voltrekking van de levensbestemming in het geding is. ‘

50,-

9068319655

9789068319651

Zeldzaam. Weinig aangeboden

xxiii; 310

178. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTd9lV1HZbuj49h11ZPdDEw9MHaGfLKItxi-XT07PGw_WtApfl2

 

Leon, C. & Walsh, S.

Feminist Interpretations of Sören Kierkegaard

(Re-Reading the Canon)

1997

Pennsylvania State Univ Press

“Unlike most of the major figures in Western philosophy, Kierkegaard explores many issues of interest to feminist theorists today. Moreover, he does so in a style - labyrinthine, many-voiced, multilayered, adverse to authority - that adumbrates "ecriture feminine". A major question probed in the volume is whether Kierkegaard's writings are misogynist, ambivalent or essentialist in their views of woman and the feminine or whether, in some important and vital ways, they are liberatory and empowering for feminists and women trying to free themselves from the maze of patriarchal constructs. The essays also show how the three existence-spheres - aesthetic, ethical and religious - articulated in Kierkegaard's authorship inscribe different modalities of the sexual relation: seduction for the aesthetic, marriage for the ethical, and absence from commerce with the other sex for the religious. Contributors are Sylvanie Agacinski, Wanda Warren Berry, Birgit Bertung, Jane Duran, Leslie A. Howe, Celine Leon, Tamsin Lorraine, Robert L. Perkins, Mark L. Taylor, Sylvia Walsh and Julia Watkin.”

20,-

9780271016993

Paperback

3 juli 2012

347

179. http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

David Cain

An Evocation of - En Fremkaldelse af - Kierkegaard

 

 

1997

Andere auteurs: Gitte Wernaa Butin (Translator), Knud Christensen (Translator)

 

C. A. Reitzel

50,-

9788778760104Januari 2013

131

180. http://img2.imagesbn.com/p/9780691158419_p0_v1_s260x420.JPG

 

 

The seducer’s diary

1997

Het gaat om een 1st printing van de paperback, in nieuwstaat gebonden door handboekbinderij Danner ('s lands beste binders). Bij de meeste paperbacks zou zoiets niet de moeite waard zijn, maar Princeton UP drukt op acid-free paper, en het is zonder meer een fraai boekje.

40,-

3/3/2015

Hardcover

214

181. http://www.oxfordscholarship.com/view/covers/9780198752189.jpg

Anthony Rudd

Kierkegaard and the limits of the ethical

1997

Anthony Rudd introduces, explains, and discusses of some of Kierkegaard's central ideas, showing their relevance to current debates in ethics, epistemology, and the philosophy of religion. Rudd uses these ideas to illuminate questions about the foundations of morality and the nature of personal identity, as discussed by analytical philosophers such as MacIntyre, Parfit, Williams, and Foot. Kierkegaard and the Limits of the Ethical offers a way forward from the sterile conflict between the view that morality and religion are based on objective reasoning and the view that they are merely expressions of subjective emotions. Rudd argues that morality and religion must be understood in terms of the individual's search for a sense of meaning in his world, but emphasizes that this does not imply that values are arbitrary or merely subjective.

45,-

9780198752189

12/10/2016

198

182. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp8867nBInjuWis1S1Vh-3k64DU-Wlg8VCK2LxSytP-8EMn30kvA

 

C. Stephen Evans

Faith Beyond Reason: A Kierkegaardian Account

1998

Faith Beyond Reason: A Kierkegaardian Account (Reason and Religion serie) Paperback.

Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub.

‘This volume provides an explanation and defense of a view of faith and reason found in the writings of Søren Kierkegaard and others that is often called fideism. Carefully distinguishing indefensible forms of fideism that involve a rejection of reason from responsible forms of fideism that require reason to become self-critical, C. Stephen Evans unfolds a Kierkegaardian view that genuine religious knowledge is grounded in faith beyond reason.’

52,-

9780748607945

(31 mei 2012)

165

183. The Cambridge Companion to Kierkegaard by…

 

Hannay, A. en Marino, G.D.

The Cambridge Companion to Kierkegaard (Cambridge Companions to Philosophy)

1998

Cambridge University Press (1997), Paperback, 450 pages.

Reprint.

30,-

Paperback

februari 2012

450

184. http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Paul M. Van der Grijp

Verborgen invloed van Kant op Kierkegaards concept 'Godsverhouding'

1998

Obscuur, aangeboden door een boekhandel. Met erin een brief van de zojuist afgestudeerde Paul van der Gijp.

Doctoraalscriptie metafysica
Uitgever: Nijmegen, 1998
Faculteit der wijsbegeerte. Begeleiders:
Drs. ACM Vennix
Prof. Dr. W. Dupré

25,-

15/7/2015

73

185.

Pattison, George

Kierkegaard: The Aesthetic and the Religious

1999

SCM Press (2012), Paperback, 234 pages

Second edition (first: 1992)

18,-

0334027624

Paperback

augustus 2011

234

186. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcStc6tSl_eiNDaowfK_LALoUk6KhqPX7YSKiY3OzHJQK_bxmgUc

Thielst, Peter

Het verhaal van Søren Kierkegaard: roman over het leven van een filosoof

(2x)

1999

Baarn: De Fontein; 304 p, 22 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=185902162

‘Zoals bij zo vele filosofen is het leven van Soren Kierkegaard tamelijk arm aan gebeurtenissen. De biograaf moet zich daarom toeleggen op een analyse van de innerlijke ontwikkeling. Peter Thielst combineert echter een fijne beschrijving van Kierkegaards leven met een mooi overzicht van de ontwikkeling van de filosoof zoals die uit zijn geschriften blijkt. Op die manier ontstaat een fijn weefsel waarin de lezer de wisselwerking tussen leven en werk van de filosoof kan begrijpen.’

35,-

9026113269

Hardcover

Redelijk zeldzaam

Mei 2010

304

187.

Vogelsang, Petrus Franciscus

Oprecht veinzen: over Kierkegaards Over het begrip ironie, vooral met betrekking tot Socrates

1999

[S.l.: s.n.]; IV, 556 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=186675690

Proefschrift

My thesis is about Kierkegaard's thesis, entitled Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates (1841). The content of Om Begrebet Ironi is about the three ways that irony manifests itself (Socratic irony, romantic irony and mastered irony). But there is more to it than that; what it is also about has to do with its form. This form contains four patterns of thinking derived from the philosophy of Hegel. The (historical) story of these three manifestations is told in the light of these patterns of thinking. And this too is not yet all there is: Kierkegaard had little time for Hegel, and none for Hegelianism, which had become an obstacle in his path. It is at this point that the polemicist in him was aroused. Just as Socrates, as a sophist, attacked the Sophists, so Kierkegaard, as a Hegelian, attacked Hegel and the Hegelians.’

35,-

908052641x

Redelijk zeldzaam

juli 2010

556

188.

 

Doedens, Udo Gerhardus Martin

Het eenvoudige leven volgens Søren Kierkegaard

1999

[S.l.: Ten Have; 565 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=189605839

Proefschrift

http://wapenveldonline.nl/artikel/144/het-eenvoudige-leven-volgens-kierkegaard/

35,-

9025951503

565

189.

 

by Susan Leigh Anderson

On Kierkegaard (Wadsworth Philosophers Sereis)

 

1999

On Kierkegaard (Wadsworth Philosophers Series) by Susan Leigh Anderson

Wadsworth Publishing (1999), Edition: 1, Paperback, 83 pages

 

13,-

Paperback

April 2012

83

190. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRhFH9uMS5qDd_F6iwXt2DJDSzJ_u8O92CXkgDiFe4dPYwd-_mRJw

 

Daise, Benjamin

Kierkegaard's socratic art

1999

Macon, Ga.: Mercer University Press, c1999.

15,-

086554655x

x; 134

191. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQoi3-fyx8h3q3FiHNiTED-BAvCgxyfIZScpdhccr4TevNZpmd6

 

Alex, Ben

Søren Kierkegaard: An Authentic Life

2000

Northstone (2000), Hardcover, 120 pages

14,-

1896836410

Hardcover

Mei 2010

120

192.

Sarkar, H.

The toils of understanding

2000

THE TOILS OF UNDERSTANDING by Husain Sarkar

Mercer University Press (2000), Hardcover, 200 pages

 Publisher: Mercer University Press (April 1, 2000)

Product Dimensions: 9.4 x 6.3 x 1 inches

30,-

9780865546639

Hardcover

Maart 2012

200

193. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRef2JP2nQ4LE6Vy6KAXIgL-mcjI90vrvelJ97OKpq6zcdeJDXfVQ

 

Kierkegaard, Søren

The Essential Kierkegaard

2000

Princeton University Press (2000), Paperback, 544 pages

24,-

0691019401

Februari 2010

544

194. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQfdr84sUaUgZLPjiLefR7rF2gFqRRNRVJifkmyCzBHVvTBDaBQ

 

Kierkegaard, Søren

Of/ Of: een levensfragment

2000

Amsterdam: Boom; 884 p, 21 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=191125504

 

Allereerste Kierkegaard boek in de collectie.

(Oorspronkelijk 135 gulden)

http://wapenveldonline.nl/artikel/143/of-of/

75,-

9053525742

Hardcover

-7 september 2006-

884

195.

House, Poul et al.

Anthropology and authority: essays on Søren Kierkegaard

2000

Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 2000.

http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Anthropology+and+authority&x=0&y=0

Essays on Søren Kierkegaard. Original publisher's sewn paperback, pictorial frontcover, large 8vo; 190pp., 19 contributions, footnotes/bibliographical noters, sources, general bibliography, index. Contents: 1. Arthur A. Krentz: The Socratic-Dialectical Anthropology of Søren Kierkegaard's Postscript. 2. Arne Grøn: The Human Synthesis. 3. Arnold B. Come: The Implications of Søren Kierkegaard's View of Sexuality and Gender for an Appraisal of Homosexuality. 4. Pia Søltoft: Anthropology and Ethics: The Connection between Subjectivity and Intersubjectivity as the Basis of a Kierkegaardian Anthropology. 5. M. Jamie Ferriera: Impotent Mercifulness in Works of Love. 6. Vanessa Rumble: Søren Kierkegaard and the Uncanny: The Endangered Moral Agent. 7. Udo Doedens: The Notion of ' Simplicity ' and the Word Eenfold: A Central Idea in Søren Kierkegaard's Authorship. 8. Ettore Rocca: Søren Kierkegaard and Silence. 9. Mark LLoyd Taylor: Practice in Authority: The Apostolic Women of Søren Kierkegaard' Writings. 10. Michael Plekon: Søren Kierkegaard at the End: Authority in the Attack on the Church. 11. John Lippitt: On Authority and Revocation: Climacus as Humorist. 12. Anthony John Rudd: On Straight and Crooked Readings: Why the Postscript Does Not Self-Destruct. 13. Bruce H. Kirmmse: 'I Am Not a Christian' - A ' Sublime Lie '? Or: ' Without Authority, ' Playing Desdemona to Christendom's Othello. 14. Robert L. Perkins: The Authoritarian Symbiosis of Church and Crown in Søren Kierkegaard's 'Attack upon Christendom '. 15. András Nagy: Søren Kierkegaard's Concept of the Authority of the People: Can Democracy Be Excused Before God? 16. Alastair McKinnon: Authority in Søren Kierkegaard's Journals: The Main Changes. 17. Della Rae Zurick: The Artificial Søren Kierkegaard: A Question of Authorial Authority. 18. Jacob BLøggild: H.H. - Poet or Martyr? 19. Geoffrey A. Hale: ' Fragmentary Prodigality ': Søren Kierkegaard, Language and Authority. Very fine copy.¶ Volume 44: Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft.

65,-

9042006404

viii; 189

196.

 

Karen L. Carr & Philip J. Ivanhoe

The Sense of Antirationalism: The Religious Thought of Zhuangzi and Kierkegaard

2000

Seven Bridges Pr Llc

15,-

9781451521672

Februari 2021

 

196

197.

Watkin, J.

Kierkegaard (Outstanding Christian Thinkers)

2001

Continuum (2001), Paperback, 128 pages

http://www.amazon.de/Kierkegaard-Outstanding-Christian-Paperback-Continuum/dp/0826450865/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335789620&sr=8-1

 

 

22,-

 

128

198. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRmL66IvZ30F95v7v5EunTyoZhEArV85PP7tBnCG5KHIs_YQijr

 

Gardiner, Patrick

Kierkegaard

2001

Rotterdam: Lemniscaat; 154 p, 21 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=208147292

 

Serie kopstukken

13,-

9056372831

Mei 2010

154

199. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTdjL4KshUkAxbSup2rklPB1VXMIBMKPtMmWdV9hrtRMOpNhvyq

 

Gardiner, Patrick

Kierkegaard

2001

Rotterdam: Lemniscaat; 154 p, 21 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=208147292

 

Serie kopstukken (20 delen hardcover)

15,-

9056372831

Hardcover

Mei 2012

154

200. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSyn0zl4x2aFWxyMBoSdhV_LxPPJO-3kT_NspaWG11KUScRqppE

Jorgen K. Bukdahl

Søren Kierkegaard and the Common Man

 

2001

Other authors: Bruce H. Kirmmse (Translator)

 

Wm. B. Eerdmans Publishing Company (2001),

 

Oorspr.: Søren Kierkegaard og den menige mand

25,-

0802847382

Hardcover

Mei 2012

172

201. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS-dCX-h32z8LOqydY3mIcfNVfgo-qL3yYZePHxmBBZRrKOJdGwlw

Lorentzen, Jamie

KIERKEGAARD'S METAPHORS (International Kierkegaard Commentary)

2001

Mercer University Press (2001), Hardcover, 224 pages

Public perception of Danish author Soren Kierkegaard (1813—1855) is often skewed by the difficulties posed by his formidable philosophical thought—a perception that is not unjustified. But Kierkegaard himself attempts to “translate” his ideas into images so that any individual can appreciate them. Kierkegaard’s Metaphors offers an explanation of a more accessible way to understand Kierkegaard by analyzing his persistent use of metaphors.(….)’

25,-

9780865547315Hardcover

Maart 2012

224

202. Love's Grateful Striving: A Commentary on…

M. Jamie Ferreira

Loves Grateful Striving. A commentary on Kierkegaard’s Works of Love

2001

Oxford ; New York: Oxford University Press, 2001.

Eerste druk (reprints in 2008-2009)

35,-

9780195378849

Paperback

30/5/2012

332

203. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS4tqdt_65dxUh6PYvu69KkVYD6o-s5zgXU5pq92WY_iTJgUV3a

Dooley, Mark

The politics of Exodus: Søren Kierkegaard's ethics of responsibility

2001

New York: Fordham University Press, 2001.

‘In The Politics of Exodus, Mark Dooley offers a lively interpretation of Kierkegaard as a precursor of the ethical and political insights of Jacques Derrida. While many connections have been forged in recent years between these two quintessentially Continentalfigures, Dooley's book argues that these affiliations run much deeper than any previous commentators have suggested. Indeed, his most controversial claim is that Kierkegaard is anything but a proponent of asocial individualism, but is one whose writings bear witness to the notion of an open quasi-communitywhich has driven much of Derrida's work over the past decade.’

25,-

0823221245

Mei 2010

xxiv; 285

204. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSdYwIWGtniNqx8xbwQbfi_v4eWgyqP-Fc971j3HnPltydyZQ44MQ

Davenport, John J.

Kierkegaard after MacIntyre: essays on freedom, narrative, and virtue

2001

Chicago: Open Court, c2001.

The 1990s saw a revival of interest in Kierkegaard's thought, affecting the fields of theology, social theory, and literary and cultural criticism. The resulting discussions have done much to discredit the earlier misreadings of Kierkegaard's works. This collection of essays by Kierkegaard scholars represents the new consensus on Kierkegaard and his conception of moral selfhood. It answers the charges of one of Kierkegaard's biggest critics, contemporary philosopher A. MacIntyre, and shows how some of Kierkegaard's insights into tradition, virtuous character, and the human good may actually support MacIntyre's ideas. The contributors include MacIntyre and Philip Quinn.

50,-

0812694384

Hardcover

November 2011

xxxix; 363

205.

 

Roy Martinez

Kierkegaard and the Art of Irony (Philosophy and Literary Theory)

2001

Humanity Books

The tendency of many scholars to interpret Kierkegaard's works as a unified system of "indirect communication" that obliquely hints at an underlying ontology or a set of ethical principles is fundamentally misguided, says philosopher Roy Martinez. Kierkegaard's discourse is essentially rhetorical and irony is the chief strategy of his rhetoric. Kierkegaard's use of irony assumes a very special role, according to Martinez, for it becomes emblematic of Kierkegaard's unique view of faith. Through this rhetorical posture Kierkegaard succeeds in simultaneously holding back from the "cosmic march" of events while still remaining fully engaged in the urgent demands of life. Irony thus becomes the poetic medium par excellence.

35,-

9781573929097

7/1/15

Hardcover

142

206.

 

David E. Mercer

Kierkegaard's Livingroom: Between Faith and History in Philosophical Fragments

 

2001

McGill-Queen's University Press

100,-

9780773521018

Hardcover

Mei 2020

256

207. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRuLe8KeiDv1d98jcn1ckpnG32ptxd8MIwjolG9PJQhgEnXwu8v7Q

 

Hall, Amy Laura

Kierkegaard and the Treachery of Love (Cambridge Studies in Religion and Critical Thought)

2002

Cambridge University Press (2002), Paperback, 236 pages

30,-

0521893119

Mei 2010

236

208. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSzkG4nlI0J4xLhlSEYbPT7XdPLVS_UoQylXQNAmIF4wwPIATeQ

 

Pattison, George

Kierkegaard, Religion and the Nineteenth-Century Crisis of Culture

2002

Cambridge University Press (2002), Paperback, 272 pages

30,-

052101042x

augustus 2011

272

209.

 

Vos, Pieter

De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden

2002

Kampen: Ten Have Baarn; 287 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=241134145

http://www.boekwinkeltjes.nl/singleorder.php?id=104812135

Proefschrift

30,-

9043505935

287

210.

 

Florin, Frederik Paul Marie

Geloven als noodweer: het begrip "het religieuze" bij S. Kierkegaard

2002

[Kampen]: Agora; 294 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=238659933

Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels

20,-

9039108625

294

211.

 

Garff, Joakim

SAK: Søren Åbye Kierkegård: en biografi

2002

[Kbh.]: Gyldendals Bogklubber, 2002.

Deense editie.

75,-

8700689629

Hardcover

xvi

212. http://ecx.images-amazon.com/images/P/1592441335.01._SX450_SY635_SCLZZZZZZZ_.jpg

 

Sontag, F.

A Kierkegaard Handbook

2002

Wipf & Stock Publishers, Paperback.

20,-

9781592441334

(19 juni 2012)

188

213. http://www.kierkegaard.nl/kierkegaardbeeldjeweb.jpg

 

Doude van Troostwijk,Ch. (red.)

Kierkegaard. Themanummer van Wijsgerig Perspectief,2002-4.

2002

Uitgeverij Boom, Amsterdam.

Inhoud.

Udo Doedens: Het gewicht van de eeuwigheid;

Chris Doude van Troostwijk: De tragiek van het innerlijk leven: Kierkegaards moderne Antigone;

Johan Taels: Wat het betekent een mens te zijn;

Karl Verstrynge: Tegen de keer: Kierkegaard en de secularisatie. 

10,-

14/2/14

Zeldzaam. Lastig te vinden uitgave

60

214.

 

Alastair Hannay

Kierkegaard: A Biography

2003

Kierkegaard: a biography by Alastair Hannay
Cambridge [etc.]: Cambridge University Press; XVI, 496 p., [8] p. pl, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=226724603

 

34,-

9780521531818

Maart 2012

Paperback

496

215. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR0TVo_BB1bQEapCXUC5NCc-4jBa6ErEnoK03mlKFmrxtSLj0WCBw

 

Kierkegaard, Søren

The soul of Kierkegaard: selections from his Journal

2003

Mineola, N.Y.: Dover Publications, 2003.

9,-

0486427137

Mei 2010

254

216. http://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/3/6/6/2/1001004001992663.jpg

 

Kierkegaard, Søren

Tegen de vertwijfeling: dichter bij Kierkegaard in 52 teksten

2003

Kampen: Agora; 255 p, 23 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=255997175

10,-

9039108919

Hardcover

Mei 2009

255

217. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRmIiakRjwFxgjhH9EpwXF0jkRFGzVhRXAPPsparmb3UCgc6Zqf

Sands, Paul F.

The Justification of Religious Faith in Søren Kierkegaard, John Henry Newman, and William James

2003

Gorgias Press LLC (2003), Paperback, 312 pages

http://www.amazon.de/Justification-Religious-Kierkegaard-Newman-William/dp/1593330642/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1334002115&sr=8-1

 

Wordt aangeboden voor 350-650,- euro. Een exact gelijke versie uit 2004. http://www.amazon.de/gp/offer-listing/1593331266/ref=sr_1_2_olp?ie=UTF8&qid=1338109890&sr=8-2&condition=used

54,-

1593330642

April 2010

312

218. http://images.betterworldbooks.com/904/De-Hysterie-van-de-Geest-Verstrynge-Karl-9789042912199.jpg

 

Karl Verstrynge

De hysterie van de geest: melancholie en zwaarmoedigheid in het pseudonieme œuvre van Kierkegaard

2003

Leuven: Peeters, 2003.

Proefschrift.

Verschenen in de serie Tertium Datur

In dit boek wordt een poging ondernomen om door het kluwen van de pseudonieme werken heen een beeld te schetsen van Kierkegaards benadering van het fenomeen melancholie en er de verschillende gestalten van te onderzoeken. Na een inleidend onderzoek naar de wijsgerige receptie van het begrip melancholie doorheen haar complexe, historische ontwikkeling wordt duidelijk dat vooral de moderne figuur van de melancholie als 'zwaarmoedigheid' in Kierkegaards oeuvre ter sprake komt. Ook een grondige analyse van Kierkegaards wijsgerige antropologie verduidelijkt zijn bijzondere aandacht voor de zwaarmoedigheid als een zich afsluiten van het subject voor de concrete werkelijkheid waarin het leeft en handelt.

50,-

9789042912199 Moeilijk verkrijgbaar

(juni 2012)

402

219. http://ecx.images-amazon.com/images/P/1570755132.01._SX450_SY635_SCLZZZZZZZ_.jpg

 

Charles E. Moore (Editor)

Provocations: Spiritual Writings of Kierkegaard door Soren Kierkegaard

 

2003

Orbis Books

Provocations contains a little of everything from Kierkegaard's prodigious output: his famously cantankerous (yet wryly humorous) attacks on what he calls the ''mediocre shell'' of conventional Christianity, his brilliantly pithy parables, his wise (and witty) sayings. Most significantly, it brings to a new generation a man whose writings pare away the fluff of modern spirituality to reveal the basics of the Christ-centered life: decisiveness, obedience, and recognition of the truth.

20,-

9781570755132

Januari 2013

429

220. http://ecx.images-amazon.com/images/I/41V0RLf30iL.jpg

Alastair Hannay

Kierkegaard: A Biography

 

2003

http://www.booksandculture.com/articles/2007/julaug/20.12.html

Cambridge UP.

Written by one of the world's preeminent authorities on Kierkegaard, this 2001 biography was the first to reveal the delicate imbrication of Kierkegaard's life and thought. To grasp the importance and influence of Kierkegaard's thought far beyond his native Denmark, it is necessary to trace the many factors that led this gifted but (according to his headmaster) 'exceedingly childish youth' to grapple with traditional philosophical problems and religious themes in a way that later generations would recognize as amounting to a philosophical revolution. This book offers a powerful narrative account which will be of particular interest to philosophers, literary theorists, intellectual historians, and scholars of religious studies as well as any non-specialist looking for an authoritative guide to the life and work of one of the most original and fascinating figures in Western philosophy.

50,-

Hardcover

29/4/14

9780521560771

496

221.

 

Kierkegaard, ...

Met Kierkegaard het jaar rond

2004

Kampen: Kok; [137] p, 16 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=269113908

8,-

9043509965

Hardcover

Februari 2010

Geen nummering

222.

 

Thielst, Peter

Kierkegård in golden age Copenhagen: a concise and pictorial introduction

2004

[Frederiksberg]: Det lille Forlag, 2004.

Aangeschaft in het museum in Kopenhagen.

Twee exemplaren.

25,-

8791220254

Zeldzaam

Augustus 2011

48

223. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR8EdXkbtWXQAjySxeQfS6JKgJrCdiCgi2ZOYF3OmbeMeuxoyzI

 

Jegstrup, Elsebet

The New Kierkegaard (Studies in Continental Thought)

2004

Indiana University Press (2004), Paperback, 280 pages

18,-

0253216230

September 2011

280

224.

 

Yi, Sŭng-gu

Kierkegaard on becoming and being a Christian: the relation of Christianity to the ethical sphere of existence in the thought of Søren Kierkegaard

2004

Zoetermeer, The Netherlands: Meinema, Proefschrift.

25,-

9021141205

februari 2012

437

225. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSJaZACn64QxJhy25CRuLvbogCX1va08LvPu1AW5uuMgbsc35wwYQ

 

Kierkegaard, Søren

The humor of Kierkegaard: an anthology

2004

Princeton, N.J.: Princeton University Press.

55,-

0691074062

Hardcover

Maart 2012

x; 338

226. http://www.librarything.com/picsizes/ea/53/64e8165aae249bd7daef1c92cd2a252b.jpg

 

Klaas Heemskerk

(Vertaling en inleiding)

Overdenking bij het Heilig Avondmaal

2004

Leiden. Obscuur boekje/brochure. Waarschijnlijk eigen beheer.

Vertaling Rede III, Afd. III, 1848.

35,-

22/9/2015

-

18

227. https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcR1ICe6DYN03dEmpKuRgqn32yTuhGqm9BcpCaiBAJWELDn4bDRIjw

 

Doedens, Udo

In het teken van tegenspraak: steekhoudende gedachten van Søren Kierkegaard

2005

Zoetermeer: Meinema; 120 p, 20 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=290716098

In het teken van tegenspraak: steekhoudende gedachten van Søren Kierkegaard / Udo Doedens

10,-

9021140446

Juni 2009

120

228. http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZ9SzaMwnVEVnuf67MypJ_CgR27NIq_8cf4HvqsaQDY_xEZRqw

 

Caroline Coleman O'Neill

 

Loving Søren

2005

A novel by Caroline Coleman O'Neill

Nashville, Tenn.: Broadman & Holman.

 

‘Set in Copenhagen and the Danish West Indies in the mid-nineteenth century, LOVING SOREN is the true story of Danish philosopher Soren Kierkegaard, told from the point of view of his fiancee. It is about a woman who tries to save a man from himself, and ends up losing her self in the process. And it raises the issue: can you ever get over your first love? A historical novel of faith, love and idenity about one of the most regarded philosophers of the modern era.’

 

15,-

9780805430899

(1 juni 2012)

294

229. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQhhS7klnaqLGiLqlXB1RmZfxws5Tmr3vN6Ap7oNHeKJjjdyJw

 

Kierkegaard, Søren Aabye

Diapsalmata

2005

Else-Marie Jacquet-Tisseau, Jacques Lafarge (Commentaires), Paul-Henri Tisseau (Traduction).

In het Frans

 

 

10,-

9782844851734

(31 mei 2012)

63

230. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTunFlCHsLbUGxiOAmP4iL5W_joFLxj9UcLi-uoYmI9vjZIMTRK1g

 

Garff, Joakim

Søren Kierkegaard: A Biography

2005

Princeton University Press (2007), Paperback, 896 pages

Nieuw

Translated by Bruce Kirmmse

54,-

069109165x

Hardcover

April 2012

867

231.

 

Robert L. Perkins (ed)

Upbuilding Discourses In Various: Upbuilding Discourses In Various Spirits (International Kierkegaard Commentary, Band 15)

2005

Mercer University Press.

Vol. 15

50,-

9780865548008

Hardcover,

December 2020

 

408

232. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQo7L5EBs4lPORREnAIkkvZv6fmcRRVd5oSaiqqPf6MUVqBsL1h

 

Allen, Diogenes

Three Outsiders: Pascal, Kierkegaard, Simone Weil

2006

Wipf & Stock Publishers (2006), Paperback, 143 pages

15,-

1597525790

143

233.

 

Kierkegaard, Søren

Een passieloze tijd de actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek

2006

Kampen Ten Have cop. 2006

20,-

9025955177

April 2007

143

234. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQcoC3_E4t8jZhEssdjkNObLOZkBfK2AqE-HYWD7__mPqHdAXta

Carlisle, Claire

Kierkegaard: a guide for the perplexed

2006

London: Continuum, c2006. Series: Guides for the Perplexed

 

78,-

Hardcover

Mei 2012

166

235. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQzFkT4g8tsjtKm-sWmKF9sXiyvpTdPS-KO0oct3KxpFKs7dv89

 

Kierkegaard, Søren

Vrees en beven: dialectische lyriek (twee exemplaren)

2006

Budel: Damon, 2006.

 

O, als ik eenmaal dood ben zal alleen 'Vrees en beven' al genoeg zijn om mijn naam als schrijver onsterfelijk te maken. Dan zal het gelezen worden. En ook zal het in andere talen vertaald worden.

http://www.damon.nl/boek.php?usrid=&f=w&sub=&sort=&id=698

20,-

9789055737376 Hardcover

Juni 2009

168

236. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRpXrJjHEoGYRobUrPwpJlr_GQIlTbGFH7Q1Ay6fSEVq71yvyYu

 

Palmer, Donald D.

Kierkegaard For Beginners

2007

For Beginners (2007), Paperback, 160 pages

12,-

8125031693

Maart 2012

160

237.

Eisses, Karel Th.

Honderdzestig jaar (in de voet)sporen van Søren Aabye Kierkegaard (5-5-1813 - 11-11-1855) Kierkegaard in het Nederlandse taalgebied van 1846-2006 (vertalingen, studies, verwijzingen, annotaties en tekstcollaties)

2007

Utrecht [etc.]: Kei-produkties [etc.]; XXXIV, 194 p, 23 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=304239186

Honderdzestig jaar (in de voet)sporen van Søren Aabye Kierkegaard (5-5-1813 - 11-11-1855) ...: Kierkegaard in het Nederlandse taalgebied van 1846-2006 (vertalingen, studies, verwijzingen, annotaties en tekstcollaties) / verzorgd door Karel Th. Eisses

20,-

9789071809736

april 2011

194

238. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQW_5_il47OUI1DW0UU2aTJruYwrhvhWpuXdO3djghDW2QNvBhUvg

 

Kierkegaard, Søren

Wat de liefde doet: een aantal christelijke overwegingen in de vorm van toespraken

2007

Budel: Damon; 480 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=301102279

Wat de liefde doet: een aantal christelijke overwegingen in de vorm van toespraken / door Søren Kierkegaard; vert. [uit het Deens] en verklarende noten Lineke Buijs en Andries Visser; met een naw. van Udo Doedens en Pieter Vos; [eindred. Udo Doedens ... et al.]

40,-

9789055737840

Hardcover

480

239.

 

Kierkegaard, Søren

Of/of: een levensfragment

2007

Amsterdam: Boom; 793 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=305182900

65,-

9789085064787

Hardcover

December 2011

793

240. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTunFlCHsLbUGxiOAmP4iL5W_joFLxj9UcLi-uoYmI9vjZIMTRK1g

 

Garff, Joakim

Søren Kierkegaard: A Biography

2007

Princeton University Press (2007), Paperback,

Translated by Bruce Kirmmse

30,-

0691127883

Juni 2009

867

241. http://images.amazon.com/images/P/1862079153.01._SX50_SCLZZZZZZZ_.jpg

 

Caputo, John D.

How to read Kierkegaard

2007

London: Granta Books, 2007.

9,-

9781862079151

Mei 2010

ix; 132

242. Kierkegaard and His German Contemporaries: Tome I v. 6 (Kierkegaard Research: Sources Reception and Resources): Tome I v. 6 (Kierkegaard Research: Sources Reception and Resources)

 

Jon Stewart (ed.)

Volume 6, Tome I: Kierkegaard and His German Contemporaries - Philosophy

2007

Uit de serie: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources (2007-2018)

Ashgate Publishing Ltd UK/Routledge. Zie ook https://www.jonstewart.dk/krsrr.html

101,-

9780754661825

379

243. Kierkegaard and His German Contemporaries: Tome II v. 6 (Kierkegaard Research: Sources Reception and Resources): Tome II v. 6 (Kierkegaard Research: Sources Reception and Resources)

 

Jon Stewart (ed.)

Volume 6, Tome II: Kierkegaard and His German Contemporaries - Theology

2007

Uit de serie: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources (2007-2018)

Ashgate Publishing Ltd UK/Routledge. Zie ook https://www.jonstewart.dk/krsrr.html

115,-

9780754661320

265

244. Kierkegaard's Journals and Notebooks, Volume 1

 

Søren Kierkegaard

Kierkegaard`s Journals and Notebooks Vol I

2007

 

Kierkegaard (1813-55) published an extraordinary number of works during his lifetime, but he left behind nearly as much unpublished writing, most of which consists of what are called his journals and notebooks.

Princeton University Press

Edited by

  Niels Jørgen Cappelørn

  Alastair Hannay

  Bruce H. Kirmmse

  David D. Possen

190,-

9780691092225

616

245.

 

Robert L. Perkins (ed)

Christian Discourses and the Crisis and a Crisis in the Life of an Actress (International Kierkegaard Commentary)

2007

Mercer University Press.

Vol 17.

50,-

9780881460315

Hardcover,

December 2020

 

382

246.

 

Robert L. Perkins (ed)

Prefaces and Writing Sampler/Three Discourses on Imagined Occasions (International Kierkegaard Commentary)

2007

Mercer University Press.

Vol. 9 en 10

50,-

9780881460315

Hardcover,

December 2020

 

454

247. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0DVD-YhHBvljQNmc3kmOYDfvrWm3J1QT7uEe2HLKA7sXzGu9B

 

Kierkegaard, Sören

Purity of Heart Is to Will One Thing

2008

Wilder Publications (2008), Paperback, 120 pages

7,-

1604593172

Mei 2010

120

248. https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSkpnT6bLxcKBmu_eD9iIfDx3IfffrUXSYsRwVVfXXT3sG_BFOB

 

Vardy, Peter

Introduction to Kierkegaard, An

2008

Baker Academic (2008), Paperback, 128 pages

The SPCK Introduction to Kierkegaard.

12,-

0801047951

juli 2010

128

249.

 

Constantius, Constantin

De herhaling: een proeve van experimenterende psychologie

2008

Budel: Damon; 151 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=312843453

De herhaling: een proeve van experimenterende psychologie / door Constantin Constantius (Søren Kierkegaard); vert. [uit het Deens] Annelies van Hees; eindred. en verklarende noten Karl Verstrynge en Onno Zijlstra; met een naw. van Johan Taels

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken

22,-

9789055738960

Hardcover

Mei 2009

151

250.

 

Grøn, Arne

Vrijheid en angst inleiding in het denken van S. Kierkegaard

2008

Budel Damon cop. 2008 pb.

18,-

9789055738861

Mei 2009

156

251. https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTAhfxC8KLYBcCT3vUoHPHVBaSvpz_8-t_dR5FjzKLVc0Sv6vp93Q

 

Kierkegaard, Søren

De ziekte tot de dood: een christelijk psychologische uiteenzetting tot opbouwing en opwekking

2008

Amsterdam: Boom Religie; LV, 181 p, 24 cm; http://opc4.kb.nl/DB=1/PPN?PPN=314681078

Met lit. opg., reg
Vert. van: Sygdommen til døden. - Kopenhagen: Gads Forlag, 2006. - (Søren Kierkegaard Skrifter, 11). - Oorspr. uitg.: København: Reitzel, 1849

34,-

9789085066101

Hardcover

Mei 2009

181

252. https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTBUoRqeo38M8aDFCPFukm7kbiwuBOnukbqcl3xc1_-siMBHiw9

 

Léon, Celine

The Neither/ Nor of the Second Sex: Kierkegaard on Women, Sexual Difference, and Sexual Relations

2008

Mercer Univ Pr (2008), Hardcover, 285 pages

37,-

0881461032

Hardcover

Maart 2012

285

253. http://i43.tower.com/images/mm112083918/kierkegaard-levinas-ethics-politics-religion-david-wood-paperback-cover-art.jpg

 

Simmons, J. Aaron

Kierkegaard and Levinas: Ethics, Politics, and Religion (Indiana Series in the Philosophy of Religion)

2008

Indiana University Press (2008), Paperback, 288 pages

20,-

0253220300

April 2010

288

254. Fear And Trembling

 

Kierkegaard, Sören

Fear and Trembling

2008

Wilder Publications (2008), Paperback, 92 pages

7,-

1604593180

Mei 2010

92

255. Kierkegaard and the Patristic and Medieval Tradition (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources)

 

Jon Stewart (ed.)

Volume 4: Kierkegaard and the Patristic and Medieval Traditions

2008

Uit de serie: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources (2007-2018)

Ashgate Publishing Ltd UK/Routledge. Zie ook https://www.jonstewart.dk/krsrr.html

93 ,-

9780754663911

362

256. Volume 6, Tome III: Kierkegaard and His German Contemporaries - Literature and Aesthetics (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources)

 

Jon Stewart (ed.)

Volume 6, Tome III: Kierkegaard and His German Contemporaries - Literature and Aesthetics

2008

Uit de serie: Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources (2007-2018)

Ashgate Publishing Ltd UK/Routledge. Zie ook https://www.jonstewart.dk/krsrr.html

101,-

9780754662860

334

257. Volume 8, Tome III: Kierkegaard's International Reception - The Near East, Asia, Australia and the Americas (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources)

 

Jon Stewart (ed.)

Volume 8, Tome III: Kierkegaard's International Reception – The Near East, Asia, Australia and the Americas

2008

Uit de serie: Kierkegaard Research: Sources, Rec